Voedselbank zoekt locatie

Nahima Lanjri: “Net nu de nood het hoogst is, wordt de Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout uit hun opslagplaats in Mortsel gezet. Ik drong aan bij schepen Meeuws om mee op zoek te gaan naar een geschikte locatie ’’.

Vanuit hun magazijnen in Mortsel verdeelt de Voedselbank jaarlijks maar liefst 2.000 ton goederen zoals vers fruit en groenten, droge voeding en diepvriesproducten. De voedselbank zorgt ervoor dat de Europese hulpgoederen en voedseloverschotten uit de industrie, veilingen, groothandel en warenhuizen terechtkomen bij 55 verenigingen en OCMW’s die deze op hun beurt verdelen aan mensen in armoede. Daarnaast zorgen zij ervoor dat er nog een bijkomende 2.000 ton aan goederen van lokale handelaren rechtstreeks bij de hulporganisaties terechtkomen. “De Voedselbank voorziet 55 organisaties in heel de provincie van hulpgoederen voor meer dan 36.000 personen die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen” vertelde Fons Jespers ons,  voorzitter van de Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat dit aantal met 15% is gestegen en het aantal neemt nog steeds toe. “Het is dan ook bijzonder pijnlijk dat net nu de voedselbank haar vestiging in Mortsel moet verlaten. De stad Mortsel besliste immers een andere bestemming te geven aan hun huidige loods in Fort 4” vulde Mortsels CD&V- fractieleider Patrick Hapers aan.

De organisatie is dan op zoek naar een nieuwe locatie waar men het werk kan verderzetten. Een mogelijkheid in dit kader is een doorgedreven samenwerking met het stedelijk opslag- en distributiecentrum (ODC) dat ook instaat in voor de voedselbedeling in de stad Antwerpen en haar districten. Zij zijn ook op zoek naar een nieuwe vestiging. Fractieleider Nahima Lanjri: “Hier zit teveel synergie in om niet verder onderzocht te worden. Vanuit de Antwerpse gemeenteraad drong ik dan ook aan bij bevoegd schepen Tom Meeuws om mee te zoeken naar een geschikte locatie zodat de voedselbank haar waardevol werk kan blijven verderzetten en de samenwerking met het ODC kan versterken. Iets waar de schepen tot mijn tevredenheid op bevestigde dat de gesprekken lopen.”

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.