Oproep voor onderzoek naar alternatieven voor de Antwerpse Scheldebrug

Bij het project voor een brug over de Schelde blijven vragen opduiken. Naast de eerdere vraagtekens rond kostprijs, optimale variant en economische impact, zet nu ook de hoogste Schelde autoriteit het licht op rood voor een Scheldebrug. CD&V Antwerpen roept op om alternatieven meer en beter te onderzoeken.

De Scheldebrug is één van de achttien leefbaarheidsprojecten die gekozen werd binnen het Oosterweeldossier. Sinds minister Peeters eind 2020 de keuze op een brug liet vallen, is er heel wat water door de Schelde gevloeid. Maar nog steeds is er geen consensus bereikt in het dossier. Ook Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer toonde zich eerder al een koele minnaar van het project. Ondertussen komt meer en meer negatieve feedback bovendrijven. CD&V Antwerpen blijft dus oproepen om ook de alternatieven voor de Scheldebrug verder te onderzoeken.

Wat is het probleem met die Scheldebrug?

Er is een grote onduidelijkheid welke impact een fiets- en wandelbrug op deze locatie zal hebben. De Schelde is de economische levensader van Vlaanderen, hier een obstakel op plaatsen kan behoorlijk veel schade veroorzaken. Zowel voor bedrijven verder op de Schelde, als voor pendelaars die op deze brug rekenen.

Onderzoek geeft immers aan dat de brug relatief vaak onbeschikbaar zal zijn voor fietsers en voetgangers. Schepen hebben altijd voorrang op het verkeer over de brug, waardoor deze verschillende keren per dag open zal moeten gaan. Dit openen kan heel wat tijd in beslag nemen. Van een half uur tot meerdere uren per keer, meermaals per dag en ook op de drukkere spitsmomenten. Met de bouw van de Scheldebrug wordt de fietserstunnel aan de Kennedytunnel definitief geschrapt, waardoor deze tunnel ook niet langer een alternatief is. Hierdoor stellen we het nut van deze constructie in vraag.

Daarnaast loopt de kostprijs van het hele project gigantisch op. Het is inmiddels een veelvoud van de oorspronkelijke raming. Daardoor zullen andere leefbaarheidsprojecten mogelijk onvoldoende budget hebben. Dat is geen goede zaak voor Antwerpen en haar bewoners.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Alternatieven-Scheldebrug.jpg

Nautische experts zetten het licht op rood

Ook de nautische wereld maakte eerder al bezwaren tegen de Scheldebrug. De rivierloodsen dreigden zelfs met een staking. Volgens hen is de impact op de Schelde dusdanig groot dat het de hele nautische keten verstoort.

Nu blijkt ook de permanente commissie van toezicht op de Scheldevaart zich negatief uit te spreken over de plannen voor een brug. Deze commissie is de hoogste autoriteit op vlak van de Schelde. Een brug op deze locatie zou te veel impact hebben op de scheepvaart en de Vlaamse economie kunnen hypothekeren. De commissie liet de minister weten dat bij de alternatieven een tunnel een perfecte oplossing is. De permanente commissie van toezicht op de Scheldevaart is een autoriteit, gewoonlijk volgen de betrokken ministers hun advies. Hun beoordeling is dus cruciaal in dit dossier.

Alternatieven voor de verbinding over de Schelde

Over de Antwerpse Scheldeoeververbinding stelde Orry al heel wat schriftelijke vragen aan de betrokken ministers. Uit de antwoorden en studies lijken verschillende alternatieven nog beter onderzocht te kunnen worden. Een zogenaamde zinktunnel lijkt in de alternatievenstudie meer dan competitief met de voorkeursvariant van een hefbrug. Zowel op vlak van kostprijs, milieu impact, economische impact, nautische hinder als mobiliteit scoort deze tunnelvariant beter of gelijk.

Mobiliteitsexperts gaven eerder al een aanzet om met een andere bril naar het dossier te kijken. Bijvoorbeeld om te werken met een kabelbaan, zoals een aantal Europese steden met succes doen. Dit blijkt een snelle en kwalitatieve verbinding voor voetgangers en fietsers te bieden over rivieren of obstakels.

We roepen dan ook op om dergelijke alternatieven beter te onderzoeken. Ook de permanente commissie van toezicht op de Scheldevaart en verschillende Antwerpse mobiliteitsverenigingen roepen hiertoe op. Dat bepaalde alternatieven zelfs niet onderzocht mochten worden, roept vragen op. Zo verbood het stadsbestuur om een alternatief in de vorm van snelle veerboten (zoals in Amsterdam) te onderzoeken. Door het onderzoeken van alternatieven al te verbieden en ons vast te pinnen op één variant die er koste wat kost moet komen, mist de stad Antwerpen een gigantische opportuniteit

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer ondervroeg minister Peeters over de plannen van de Scheldebrug
in de commissie mobiliteit van het Vlaams parlement van 22 april 2021