Het pingpongballetje van de Turnhoutsebaan

Gemeenteraadslid Sam Voeten bracht op de laatste gemeenteraad nog maar eens een pleidooi om de kop niet in het zand te steken over de Turnhoutsebaan en de aanpak van minister Lydia Peeters om ze alvast voorlopig om te vormen tot fietsstraat met beide handen aan te pakken.

Het is dan ook bijzonder jammer om te zien dat beide coalitiepartners elkaar niet vinden in dit belangrijk verkeersveiligheidsdossier. Het college slaagde er niet in om na een eerder negatief advies opnieuw advies uit te brengen. Men liet het gewoon passeren. En zo wordt het pingpongballetje terug bij Vlaanderen geslagen.

Bijzonder spijtig want de Turnhoutsebaan is gewoonweg een gevaarlijke as in onze stad. Tussen 2016 en vorig jaar waren er maar liefst 167 verkeersslachtoffers met letsel. De helft van deze slachtoffers? Een fietser, die een openslaande autodeur tegenkomt of door een voorbijrijdende wagen wordt gegrepen.

Schepen Kennis kwam niet veel verder dan de opsomming van mededelingsmomenten vanuit Vlaanderen rond dit project en technische formaliteiten over welk categorieweg de Turnhoutsebaan net is. Enige lichtpuntje is dat de schepen ook de heraanleg van deze gewestweg vooropstelt. Maar dus eigenlijk weinig antwoord op de brandend actuele vraag hoe je deze as dan wel nu veiliger maakt. Het lijkt stilaan meer op pokeren dan pingpongen tussen twee beleidsniveaus die het elkaar niet gunnen.

Het is gewoon tijd voor actie, nu Vlaanderen mee wil, lijkt ons. Waarbij we de definitieve heraanleg ook in het vooruitzicht stellen.

Sam Voeten

Trotse tweelingpapa. Geboren in ‘t district van tram 3. Al 30 jaar Antwerpenaar.