De keuze van de Kerk: mensen aantrekken of afstoten?

Als zoekende gelovige, die ook homo is, kwam de nieuwe tekst uit Rome hard aan. Zeker na de openingen die paus Franciscus in het verleden maakte. Bisschop Johan Bonny kwam met een sterk onderbouwd en uitgesproken opiniestuk, “uit liefde voor de Kerk”. Vanuit mijn geloof in de meerwaarde van het pastorale werk in onze parochies, schreef ik onderstaand opiniestuk voor Knack, en getuigde ik voor HLN. De Kerk moet immers een keuze maken: mensen aantrekken of afstoten?

Verder lezen

Toekomstverbond: de financiële stand van zaken

Donderdag 26 februari vond de zeventiende voortgangsrapportage van het Toekomstverbond plaats. Het Toekomstverbond is de overeenkomst voor de aanleg van de Oosterweelverbinding onder de Schelde. Hierbij spraken de overheid en burgerbewegingen in 2017 af dat er overkappingen op de Antwerpse Ring voorzien zullen worden en dat ze tegelijk het openbaar vervoer en de toegankelijkheid voor fietsers willen versterken. Ten slotte starten ook de werken voor het Haventracé, de tweede ring rond de stad. De jaarlijkse voortgangsrapportages omschrijven de stand van zaken van het project en worden besproken in het Vlaams Parlement. Deze zeventiende rapportage focuste op het financiële aspect van de werken.

Verder lezen