steunaanvragen dak -en thuislozen

Vooral jonge couchsurfers dreigen gevangen te raken in een ping pong tussen OCMW’s.

Een Antwerpse jongere zit thuis in de knoop en komt in de situtatie dat bij zijn ouders blijven geen veiligheid meer biedt. Zijn ouders wonen zelf niet in de stad, maar in de rand. De jongere trekt daarop naar Antwerpen waar hij bij een vriend kan logeren. Een jeugdwerker komt de hulpvraag op het spoor en gaat met deze jongere naar het OCMW van zijn thuisgemeente. Die vragen: waar sliep je vannacht? Antwoord: bij een vriend in Antwerpen. Ok zeggen ze, dan maken we een afspraak bij het OCMW van Antwerpen. Waarop de jongere samen met zijn begeleider naar het OCMW van Antwerpen trekt. Die hun eerste vraag? Waar sliep je gisteren? Het eerlijke antwoord van onze jongere: bij vriend in Lier, want in Antwerpen lukte het niet meer om langer te blijven. Gevolg: afspraak in Lier.

Dit is helaas geen fictief verhaal. Dak -en thuislozen, en in hogere mate jongeren die couchsurfen, botsen wel eens op de ping pong die er speelt tussen OCMW’s over wie nu de steunaanvraag moet afwikkelen. De wet is daar heerlijk helder over: het bevoegde OCMW voor de dakloze is het OCMW van de gemeente waar hij (/zij) zijn feitelijke verblijfplaats heeft op datum van de steunaanvraag. Dat betekent dat het OCMW van de gemeente waar de dak -of thuisloze op datum van de steunaanvraag effectief feitelijk verblijft bevoegd is, zelfs als hij er niet permanent verblijft of als hij ingeschreven is in een andere gemeente. Er zijn ook door de POD Maatschappelijke Integratie verschillende documenten voorzien die de bevoegdheidsregel voor dak- en thuislozen verduidelijken voor het gebruik door OCMW’s, alsook een gids voor daklozen zelf. Er zijn dus voldoende documenten ter verduidelijking van de bevoegdheidsregel. Als er bovendien discussie is tussen verschillende OCMW’s omwille van de verblijfplaats kan men beroep doen op de Dienst Bevoegdheidsconflicten van de POD Maatschappelijke Integratie die binnen de 5 dagen beslist welk OCMW bevoegd is voor de dak -of thuisloze.

Vermits we dit spijtige verhaal effectief oppikte in Antwerpen, stelde we de bevoegd schepen Tom Meeuws hier enkele vragen rond. Daaruit bleek tot onze gerustelling dat de schepen deze problematiek niet uit de weg gaat. Er lopen weinig procedures bij de dienst bevoegdheidsconflicten, men probeert deze altijd in overleg met het collega-OCMW eerst opgelost te krijgen. Diegene die wel tot beroep evolueren draaien voor Antwerpen in quasi alle gevallen in ons voordeel uit. Dat is goed, maar we kunnen alleen maar blijven herhalen dat het daar eigenlijk niet tot mag komen. Mensen in nood, met een hulpvraag moeten maximaal en snel geholpen worden.

“Dak-en thuislozen en zeker jonge couchsurfers dreigen gevangen te raken in een ping pong tussen OCMW’s bij hun steunaanvraag, er is echter erg duidelijk wetgeving omtrent. Laat ons die maximaal toepassen en geven waar ze recht op hebben” vatte Nahima Lanjri gisteren samen op de commissie Sociale Zaken.