Bart Vercauteren kan als CD&V voorzitter Hoboken, rekenen op een enthousiast team. Caroline Bastiaens zorgt voor de wisselwerking met het stedelijk bestuursniveau terwijl Carolyn Krekels als districtschepen werk maakt van een warm en  aangenaam Hoboken.

Hugo en Herman Quintelier zijn verantwoordelijkheid voor de secretariaats- respectievelijk jeugdwerking, daarnaast  doet Bart beroep op de medewerking van Kristof Waterschoot (penningmeester), Dieder Van Dooren (ledenwerver) en Jan De Leenheir (communicatie).

CD&V
district
Hoboken

hoboken@cdenvantwerpen.be

    Volg ons op sociale media: