Onze mensen

Ontdek het team achter CD&V Hoboken

In 2019 in de aanloop van de verkiezingen werd Dieder Van Dooren verkozen als voorzitter van CD&V Hoboken, hij volgde Guy Helsen op die verhuisde naar Hemiksem. Het daarop volgende jaar was Dieder sterk betrokken in de redding van het parochiaal centrum Moretusburg, naast zijn engagement in het ondersteunen van de Hobokense ondernemers en handelaars. Omwille van tijdsgebrek en zijn streven tot verjonging van de partij kon hij Bart Vercauteren overtuigen om de voorzittersfunctie over te willen nemen. Tijdens de eerste bestuursvergadering waarop Barts kandidatuur werd aanvaard ,vernamen we aangeslagen de coronamaatregelen.

Carolyn Krekels wist zich de voorbije maanden goed in te werken in het districtscollege, zij is zeer aanwezig bij de seniorenwerking en bevordert het ondernemen in Hoboken, daarnaast is zij de drijvende kracht achter het Hobokense culturele nieuwsblad “Hallo Hoboken”.

Voor de stedelijke expertise doen we uiteraard beroep op Caroline Bastiaens, zeker nu dossiers als Blue Gate en de Lage weg site en de nieuwe bestemming van de Heilige Hartkerk  worden uitgerold. Ook op haar echtgenoot Kristof Waterschoot kunnen we steeds beroep doen voor wijze raad.

De broers Hugo en Herman Quintelier die respectievelijk instaan voor het secretariaat en de jeugdwerking houden voeling met wat er leeft bij de jongeren.

Nu bestuursvergaderingen praktisch onmogelijk zijn, zoeken we andere communicatiemiddelen naar leden en bestuursleden. Een telefonische contact met al onze leden werd sterk geapprecieerd. Zoomvergaderingen met de bureauleden verlopen vlot, maar een poging om zo ook de oudere bestuursleden te bereiken lukte niet. We plannen nog wel een coronaproof overleg voor onze leden in de Moretus en zetten verder in op onze facebookpagina, de website en nieuwsbrieven.

Naar iemand op zoek? U vindt contactgegevens achter de onderstaande foto’s.