Nieuwe fietspaden op komst in Merksem

Enkele druk bereden fietspaden in Merksem worden binnenkort vernieuwd. Dat blijk uit een vraag van Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer. Op deze manier wordt de fietsbereikbaarheid tijdens de Oosterweelwerken verbeterd. Goed nieuws volgens Merksems districtsraadslid Pieter De Cock (CD&V): “De fietsbrug over het Albertkanaal is een succes, maar de verbinding naar deze brug loopt vaak over slechte fietspaden. Deze investeringen zijn zeker welkom.”

Merksem is één van de districten die komende jaren veel druk zal ondervinden van de Oosterweelwerken. Om deze reden investeert bouwheer Lantis extra geld in de ontsluiting en bereikbaarheid van het stroboerendistrict. Er wordt 12 miljoen euro extra voorzien om de fietsinfrastructuur in de brede zone rond de Oosterweelwerven versneld aan te pakken. Dit gaat van de bouw van fietsenstallingen aan P+R’s, het verbreden en verbeteren van bestaande fietspaden tot het creëren van nieuwe fietsassen. De dertien effectief geplande projecten worden momenteel verder bestudeerd, indien alles vlot loopt kan er gestart worden in de zomer. Van deze dertien fietsinfrastructuur projecten worden er vijf gepland in Merksem:

  1. Vernieuwing van het verouderde fietspad in de Gildestraat-Constant De Jongstraat-Terlindenhofstraat tussen Nieuwdreef en Groenendaallaan.
  2. Conflictvrij maken van het kruispunt aan de Laaglandlaan en Maantjessteenweg, met een snellere doorstroomtijd voor fietsers en voetgangers.
  3. Vernieuwing van het verouderde fietspad op de Laaglandlaan over de brug van Sint-Lucas.
  4. Nieuwe fietsverbinding van de Bredabaan, langs de volkstuintjes tot de Laarsebaan en verder tot de Jozef Masurebrug
  5. Verbeteringen aan de Groenendaallaan met alternatieve parallelle fietsroutes.

Voornamelijk de fietspaden op het traject tussen de fietsbrug over het Albertkanaal in Merksem en de brug van Sint-Lucas richting Ekeren wordt dus verbeterd. Volgens raadslid De Cock zijn de investeringen goed gekozen: “Het fietspad langs de Gildestraat en Terlindenhofstraat is enorm druk bereden, maar delen liggen er belabberd bij. Vrijwilligers van het Sociaal Winkelpunt ‘tWinkeltje telden de laatste coronavrije versie van Straatvinken 235 fietsers op een uur tijd in de Gildestraat. Dan weet je dat het een drukke fietsroute is. Deze verbeteringen zijn dan ook goed voor iedereen die tussen Antwerpen en Merksem fietst, dus ook voor fietsers uit Schoten, Ekeren en Brasschaat.”