nieuwe schoolstraat in wilrijk feestelijk ingewijd

ilrijk heeft er sinds vandaag een schoolstraat bij, namelijk de Boekstraat. Met de ingreep hoopt het Antwerpse stadsbestuur dat de verkeersveiligheid voor leerlingen en buurtbewoners er op vooruit zal gaan.

Om grote drukte met draaiende voertuigen aan de schoolpoort te vermijden, wordt er in de Boekstraat een schoolstraat ingevoerd. Een nadarhek, dat ter hoogte van de Sint-Jan Vianneystraat geplaatst wordt, zal de straat afsluiten. Zo wordt er aan het begin en het einde van de schooldag voorrang gegeven aan schoolgaande kinderen en hun ouders of begeleiders die zich te voet of met de fiets verplaatsen.

Het gaat om een proefproject dat gedurende negen maanden loopt, tot 31 december 2019. Daarna wordt het geëvalueerd. Twee keer halfuur per dag
Aan het begin en het einde van de schooldag wordt dat stuk van de straat gedurende een half uur afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. De toegang is verboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 8.30u en van 15.15u tot 15.45u. Op woensdag van 8u tot 8.30u en van 11.45u tot 12.15u. Daardoor moet de verkeerssituatie vlak voor de school veel veiliger en aangenamer worden voor wie de woon-schoolverplaatsing te voet of met de fiets maakt. Wagens die geparkeerd staan in de schoolstraat kunnen altijd stapvoets de Boekstraat uitrijden.

“We zijn blij met deze tweede Wilrijkse schoolstraat”, zegt Wilrijks districtsschepen voor Jeugd en Lokale Onderwijszaken Hans Ides (CD&V). “Samen met de lokale basisscholen besteden we veel aandacht aan verkeersveiligheid. De schoolstraat vormt daarbij samen met de fietsroutekaart een belangrijke maatregel.”

Momenteel zijn er twaalf schoolstraten in de stad Antwerpen. Vanaf 1 april komt daar de schoolstraat in de Boekstraat bij en na de paasvakantie volgen er nog twee schoolstraten; één in Borgerhout en één in Merksem.

Bron: Gazet van Antwerpen