cd&v antwerpen vraagt bijsturing project de oever.

Sam Voeten: CD&V loopt niet warm voor het project zoals het nu voorligt.

Het Zorgbedrijf plant al langer project De Oever, ter hoogte van de Korte Ridderstraat en De Oever. 34 assistentieflats, 18 appartementen, een dienstencentrum en 9 handelsunits. De Stad weigerde echter deze vergunning stilzwijgend, waarna het Zorgbedrijf in beroep ging bij de Deputatie.

Het is voor CD&V duidelijk dat dit project niet enkel vergunningstechnisch tekort komt, maar ook in visie niet strookt met de ambities van het stadsbestuur. Vooral de overgedimensioneerde parking die wordt voorzien, het gebrek aan bewonersparticipatie en het voorziene (binnen)plein dat onvoldoende kwalitatief en té verhard is. “De ruimte in onze stad is schaars, de ambities van het schepencollege waren bij de start torenhoog. Zo lazen we in het bestuursakkoord dat er wijkgericht gewerkt zou worden in alle beleidsdomeinen en dat het stadsbestuur met bewoners, burgerinitiatieven, ondernemers en verenigingen samen en op zoek gaat naar wat ons allemaal verbindt. We missen dat volledig in dit project. Er werd ook voorgenomen de 16e-eeuwse binnenstad autoluwer te maken. Dan is een overgedimensioneerde parking op deze locatie alvast weggegooid geld”: zegt Sam Voeten.

Bij elke stadsvernieuwing zouden de aspecten waterbuffering en infiltratie meegenomen worden in de opmaak van de plannen. Niet-functionele verharde ruimtes op straten en pleinen zouden worden onthard en vergroend in functie van infiltratie en verkoeling. De stad zou weerbaar gemaakt worden tegen klimaatverandering. Door zinloze verharding te slopen en te vergroenen sijpelt het regenwater beter door, voorkomen we overstromingen, koelt Antwerpen af en verbeteren we de luchtkwaliteit. Sam Voeten: “Wel, dat doe je niet door méér maar minder te verharden”.

Wie uit zijn raam kijkt, beseft het, de groene ruimte in onze stad is schaars. Nochtans zorgen open ruimtes, natuurlijke accenten en groene plekken voor een groter geluksgevoel, verleidt het mensen om samen te komen en vermindert het criminaliteit. “Een groener Antwerpen is een gezonder Antwerpen. Dat verdienen onze senioren in deze toekomstige serviceflats. Dat verdienen ook de bewoners van Sint-Andries”: aldus Sam Voeten.

Kortom CD&V loopt niet warm voor het project zoals het nu voorligt. Dit project wordt beter nog bijgestuurd, nu het nog kan. “Daarom namen we initiatief op de gemeenteraad van februari om dit alsnog te keren”: zegt Sam Voeten.

Sam Voeten

Trotse tweelingpapa. Geboren in ‘t district van tram 3. Al 30 jaar Antwerpenaar.