Drugs in Antwerpen, een strijd op vele fronten

.

CD&V Antwerpen vraagt om naast de sterke politionele aanwezigheid ook de broodnodige flankerende maatregelen verder op te voeren.

Burgemeester Bart De Wever kondigde met operatie Nachtwacht een volgende stap aan in de strijd tegen druggerelateerd geweld. De volgende maanden zullen er, met de focus op de districten Deurne en Borgerhout, extra patrouilles en systematische identiteitscontroles zijn . Maandag jongstleden vond er rond deze aanpak een themadebat plaats op de gemeenteraadscommissie. Achter gesloten deuren werden verschillende diensten aan het woord gelaten om de strijd tegen het drugsgeweld scherper toe te lichten.

Er werden heel wat cijfers en actualiteiten toegelicht waar we omwille van de beslotenheid van de zitting weinig kunnen over delen. Maar het is al langer duidelijk dat dit een lange strijd is met een niet aflatende inzet van heel wat betrokken, zowel lokaal als federaal. Met name de wisselwerking tussen het lokale en federale niveau is in deze een cruciale schakel. Eentje waar ik als federaal parlementslid mee wil over waken. Ik stelde dan ook al een opvolgingsvraag naar aanleiding van dit themadebat aan de bevoegde minister” stelde fractieleider voor CD&V Nahima Lanjri. Lees hier.

Dat we deze strijd lang zullen moeten voeren werd ook duidelijk. Ondanks de voorzichtige successen is er nog veel werk aan de winkel. We riepen daarom ook op om naast de sterke politionele aanwezigheid absoluut aandacht te hebben voor de flankerende maatregelen om dit drugsgeweld te stoppen. Zo staat voor ons een gebiedsgebonden en nabije politie absoluut centraal. We stelden ons in het verleden reeds de vraag of de reorganisatie en centralisering van de onthaalfuncties wel de juiste keuzes was. Nu pakt de burgemeester uit met een aanwezige, maar zwaarbewapende politie. We misten daarin toch een beetje de belangrijke rol van een doorgedreven wijkwerking. Een kleinere afstand van de burgers tot de politie i.p.v. net een grotere te creëren. Heel wat Antwerpse middenveldorganisaties gaven ook al aan bezorgd te zijn over de huidige aanpak. Veel van deze organisaties zijn actief in de wijken. Ze werken er met de meest kwetsbare groepen: jongeren, druggebruikers, mensen in armoede etc. Jeugdwerkers staan dagelijks op de pleinen te werken met jongeren. Opbouwwerkers en hulpverleners kennen de wijk en hun bewoners door en door. Ook zij zijn een wapen in de strijd tegen de drugs in onze stad. We hoorden de burgemeester zeggen dat hij dit, o.a. met de stadsmariniers en wijkagenten, verder ter harte zal nemen en de dialoog aangaat. We volgen het op.

Ook een aantal instrumenten die lokaal in het leven werden geroepen passeerden de revue. Eentje daarvan brachten we graag nog even onder de aandacht in de repliek bij de heropening van de publieke zitting (u kan deze hier altijd zelf beluisteren): het meldpunt onzehavendrugsvrij.be. Dit meldpunt van Cepa, Alfaport Voka en het Havenbedrijf had als oogpunt havenmedewerkers een platform te bieden om anoniem verdachte situaties te melden of informatie te kunnen lezen over mogelijke verdachte situaties op en rond het havengebied. Daaraan werd een anoniem meldingsnummer gekoppeld. “Uit onze navraag bleek dat havenmedewerkers zich onveilig voelen en niet zo geneigd zijn meldingen te doen. We hoorden verhalen van dokwerkers die waarschuwingen krijgen en bedreigingen aan het adres van familieleden. Er was dan ook vanaf het begin erg veel terughoudendheid om van dit meldpunt gebruik te maken. Dat blijkt nu ook uit de cijfers die aangeleverd werden in dit themadebat. Wat ons bovenal opviel is dat de site anonimiteit waarborgt. Maar volgens onze controle hierop bleken er wel degelijk cookies aanwezig te zijn die het uniek IP-adres kunnen verhullen. Dat ondergraaft de anonimiteit sterk. We vroegen de burgemeester dan ook om hier dringend nazicht in te doen. Wat hij beloofde te doen” aldus Nahima Lanjri.

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.