Overlast rond het MAS moet aangepakt worden.

Het liep dit weekend weer vreselijk mis aan het MAS.

Nadat vandalen vorig weekend nog twee van de dure, gegolfde ramen van het MAS braken en een deel van een terras sloopten, was zaterdagochtend zowat heel de Hanzestedenplaats omgevormd tot een openbaar stort. De combinatie van een woelige vrijdagnacht met 126 pv’s voor tal van inbreuken en het laattijdig uitrukken van de reinigingsdiensten.

Het moet wel gezegd, we krijgen als stad lof van de omliggende handelszaken dat de reinigingsdiensten meestal voor dag en dauw de grote opkuis komen doen. Zaterdag was het gewoon even teveel om slikken doordat ook andere plaatsen extra aandacht vroegen. Dat we daar snel op ageren is goed, maar moet toch tot ook tot reflectie stemmen.

Hoe kan het dat we daar elke keer opnieuw titanenwerk moeten verrichten om een van onze iconische trekpleisters toonbaar te houden?  Of om het op zijn Antwerps te stellen: waarom moeten we dat achter iedereen zijn gat altijd opkuisen. Want ook het aanpalende Droogdokkenpark was al op meerdere momenten hotspot voor overlast en onderwerp van debat hier en op de gemeenteraad.

We kunnen hopen dat met het verdwijnen van het sluitingsuur de overlast verdwijnt. Maar we vrezen dat dit niet een op een zal zijn, zelfs met de herwonnen vrijheid voor de Horeca gaan we groepjes jongeren (en wat minder jonge) met eigen drank plaatsen in de stad zien inpalmen. Ze zijn welkom, maar niet om de boel af te breken. Dit vraagt hoe dan ook tot een kordaat optreden, er zijn geen excuses voor wat nu gebeurt. Ik begrijp dan ook niet waarom we op die plekken niet sneller interveniëren, zoals we dat ook op het De Coninckplein of het Astridplein kordaat deden met een alcoholverbod, wat ook werd uitgebreid naar diverse aanpalende straten om anomalieën te vermijden.

Er is ook een reëel risico dat het een keer heel erg fout loopt op de Hanzestedenplaats of het Droogdokkenpark. Want water is daar nooit veraf en dansende jongeren staan daar geregeld op 5 meter hoge richels. Kortom een gevaarlijke cocktail waar ik graag meer actie van de burgemeester in wil zien.

Ik vroeg daarom aan onze burgemeester:

  • Welke handhavingsmaatregelen werden reeds toegepast op de site MAS-Droogdokkenpark? Gelet op de wederkerigheid en omvang van de overlast, zou een (tijdelijk) alcoholverbod en/of plaatsverbod omwille van veiligheidsrisico’s geen optie kunnen zijn?
  • Nu het corona-samenscholingsverbod verder afgebouwd werd, welke ingrepen denkt u daar nog te doen tegen de overlast? Hoe wil u met name de bergen sluikstort verder tegen gaan?
  • Hoeveel vaststellingen/pv’s werden daar sinds begin 2021 opgemaakt? Hoeveel daarvan onder het gewijzigde politiereglement ifv  verstoring van de openbare orde?
  • Hoe worden die sancties verder opgevolgd? Wat bij minderjarigheid?

De burgemeester beaamde onze oproep en benadrukte dat dit soort uitspattingen absoluut niet door de beugel kunnen. Uiteraard is er begrip dat vele jongeren na moeilijke maanden een zekere vorm van euforie ervaren, maar dat mag geen vrijgeleide zijn tot dit soort van gedrag.

Op onze vraag tot een stevigere handhaving en eventueel alcoholverbod verwees hij zoals te vaak naar federale versoepelingen die het op stedelijk niveau lastig maken om goed te handhaven. Maar er wordt wel degelijk gehandhaafd. Maar liefst 400 pv’s alleen al in de buurt van het MAS. Een alcoholverbod zou dan weer teveel mankracht vragen. Laat ons hopen dat met het heropenen van de horeca en het verdwijnen van het sluitingsuur de rust toch wat kan terugkeren. Zoniet leggen we onze vragen tot strenger optreden zeker terug op tafel.

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.