Luchthaven Deurne nooit rendabel zonder subsidies, geef het andere invulling

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (cd&v) ging in debat in Wakker op zondag op ATV over de toekomst van de regionale luchthaven van Deurne.

Volgens de gemaakte maatschappelijke kosten-batenanalyse is de luchthaven Deurne nooit rendabel zonder subsidies . Daarom pleit Orry Van de Wauwer ervoor om de taken van de regionale luchthavens te herverdelen over de andere luchthavens en om de site van de luchthaven van Deurne een andere invulling te geven.

Visienota Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering keurde recent een Visienota voor de regionale luchthavens goed. In het regeerakkoord is immers afgesproken dat de regering een toekomstvisie voor de regionale luchtvaart zou ontwikkelen. De visienota is gebaseerd op een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), opgemaakt door een team van experten (o.a. Ecorys, Tractebel en de Universiteit Antwerpen). Daarin onderzochten zij verschillende scenario’s voor de luchthavens.

Geen uitbreiding luchthaven Deurne

De twee meest extreme scenario’s leiden tot het meest positieve resultaat. Deze twee scenario’s zijn ofwel een sluiting in 2030 ofwel een scenario met maximale groei en winstgevendheid. Dit kan echter niet binnen de bestaande milieuvergunningen. Voor Deurne wordt de milieuvergunning in 2024 hernieuwd, maar voor een versoepeling bestaat er geen maatschappelijk noch politiek draagvlak.

In de analyse weerleggen de experten deze twee meest extreme scenario’s wegens “niet wenselijk en niet realiseerbaar”. Egis, de Franse groep die de luchthavens uitbaat, heeft immers nog een uitbatingsvergunning tot 2039. En een maximale groei is dan weer, zoals net aangegeven, niet mogelijk binnen de milieuvergunning. Daarom weerhouden de experten enkele tussenscenario’s. Hierbij gaan zij uit van een (beperkte) groei per luchthaven, binnen de bestaande milieuvergunningen.

Luchthaven Deurne nooit rendabel zonder subsidies

De luchthaven Deurne is nooit rendabel zonder subsidies vanuit de overheid”, zo licht parlementslid Orry Van de Wauwer (cd&v) de visienota toe. “Voor Deurne zijn voor elke euro omzet 3 euro subsidies nodig. Dit is onverantwoord.” Van de Wauwer erkent wel het belang van de regionale luchthavens, maar wil bekijken welke luchthavens er nog nodig zijn.

Binnen de visie die de Vlaamse Regering nu ontwikkelt op lange termijn, moet het landschap in het geheel bekeken worden. Welke taken kunnen worden uitgevoerd door de luchthavens van Kortrijk en Oostende, en is een luchthaven in Deurne dan nog wel nodig?” Het parlementslid gaf tijdens het debat aan dat bijvoorbeeld de trainingsvluchten ook op de andere regionale luchthavens kunnen uitgevoerd worden. Maar ook op de bestaande lokale luchthavens, zoals bijvoorbeeld Brasschaat, Hoevenen, Zoersel en Brecht.

Verbinding Antwerpen – Londen met hogesnelheidstrein

Daarnaast ligt de luchthaven van Deurne ook vlakbij de nationale luchthaven van Zaventem. “Momenteel is er al wel een directe treinverbinding vanuit Antwerpen naar de luchthaven van Zaventem. Daarenboven zou het goed zijn om een hogesnelheidstrein rechtstreeks vanuit Antwerpen-Centraal naar Londen te hebben. Vandaag rijdt die trein vanuit Amsterdam over Antwerpen naar Brussel en Londen, zonder dat je in Antwerpen kan opstappen. Maak dit mogelijk, als alternatief voor de lijnvlucht van Deurne naar Londen.”

“Geen privévluchten subsidiëren”

Voorstanders van de luchthaven van Deurne wijzen vaak op het belang van de luchthaven van Deurne voor zakenvluchten en privéjets. “Dit is privévervoer. Is het dan de taak van de overheid om met miljoenen euro’s belastinggeld privévervoer te subsidiëren?” reageert Van de Wauwer.

De luchthaven van Deurne is inderdaad ook gemakkelijk voor reizigers, erkent Van de Wauwer: “Zelf heb ik ook al gevlogen naar toeristische bestemmingen via Deurne. Met mijn vélo deelfiets ben ik in 10 minuten in de luchthaven, waar ik heel vlot ingecheckt en door de veiligheidscontrole geraak. Maar dit individuele gebruiksgemak weegt niet op tegen de grote maatschappelijke kosten van deze luchthaven” aldus Van de Wauwer.

“Socioculturele, economische en duurzame invulling voor Deurne”

Na de goedkeuring van de Visienota, zal de Vlaamse Regering een masterplan opmaken voor elke luchthaven. Cd&v zal zich hier ook verder op voorbereidden, met een alternatieve invulling voor de luchthaven van Deurne in de toekomst. “Wij pleiten niet voor een onmiddellijke sluiting van de luchthaven. We willen de uitbater ook rechtszekerheid geven. Maar de luchthaven zal nooit rendabel worden. Daarom willen we, tegen wanneer de uitbatingsvergunning afloopt in 2039, een alternatief voor de site van de luchthaven uitwerken, met zowel een socioculturele, economische en duurzame invulling” besluit Van de Wauwer.

Herbekijk hier het hele debat.

Enkele conclusies uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse en de Visienota:

  • Een verdere uitbouw van de luchthavenactiviteiten kan een netto-baat kan genereren voor Vlaanderen
  • De Luchthaven Antwerpen kan zich optimaal verder ontwikkelen binnen de bandbreedte die de huidige milieuvergunning toelaat. Zowel een verdere uitbouw van het aantal lijnvluchten als een verdere uitbouw van het zakelijk segment is aangewezen (van 36.000 in 2019 naar 45.000 vluchten in 2040). Elk van de groeiscenario’s leidt tot een beter kosten-baten saldo dan een verderzetting van de huidige situatie (met geen uitgesproken voorkeur tussen de verschillende scenario’s).
  • Daarnaast blijven de drie Vlaamse regionale luchthavens belangrijk voor het aanbieden van voldoende capaciteit voor trainingsvluchten.
  • Belangrijk om drones op te nemen in hun beleidsvisies
  • De Luchthaven Oostende-Brugge: focussen op de ontwikkeling van bijkomende passagierstrafiek (van 460.000 passagiers in 2019 naar 3,2 miljoen in 2040). Daarnaast groei van de cargo-markt. De huidige milieuvergunning laat nog zeer veel ruimte tot groei (aantal beweging van 25000 naar 57000 in 2040).
  • De Luchthaven Kortrijk-Wevelgem: verder ontwikkelen als zakenluchthaven.
  • Focussen op duurzaam vliegen en technologische innovatie (lagere emissiefactoren en geluidshinder in de tijd)
  • Geleidelijke groei van elektrische lesvliegtuigen
  • De inzet van stillere en zuinigere toestellen voor de uitvoering van lijnvluchten, met grotere vliegtuigen die meer passagiers kunnen meenemen per vlucht zodat de externe kosten die inherent zijn aan luchtvaartactiviteiten verder gemitigeerd worden (CO2-uitstoot en geluidshinder)