de molen van sint-anneke

De houding van CD&V Antwerpen is helder: de molen heeft monumentswaarde en is onderdeel van ons cultureel erfgoed. De molen verdient dus een plek op Sint-Anneke.

CD&V pleit uit monde van gemeenteraadslid Sam Voeten al langer voor het behoud en revitalisering van de molen. Zowel in commissie als tijdens de gemeenteraad hebben we daar al een aantal keer geprobeerd om ook het stadsbestuur daar in mee in te krijgen. Helaas kregen we geen antwoord versierd van de bevoegde schepen met betrekking tot de molen. Opvallend was ook dat we als enige partij steeds het woord namen in dit dossier.

Gisteren bracht districtsraadslid Jan Braeckmans de molen nog eens onder de aandacht op de Antwerpse districtsraad. Want die zal bij een renovatie van openluchtzwembad De Molen misschien verhuizen van Linkeroever naar de Hobokense Polder. Daar zou hij in het toeristische verhaal rond Nello en Patrasche passen. Raadslid Jan Braeckmans legde gisteren op de districtsraad een voorstel tegen een verhuis van de molen van ‘t Veertje ter stemming voor. Alle partijen stemden tegen een verhuis, buiten N-VA. “Dit is een stuk van het erfgoed van Sint-Anna”, zegt Braeckmans. “Zowel bewoners als de molenaars wensen de molen daar te behouden. We zijn blij dat de raad dit steunt, maar zijn verbaasd dat N-VA tegen het behoud van ons erfgoed stemt. Erfgoed mag niet verliezen van vastgoed.” Het stadsbestuur onderzoekt de zaak nog. Wordt vervolgd.