Recyclagepark Berendrecht-Zandvliet-Lillo

De stad Antwerpen kondigde midden mei aan dat het containerpark van Zandvliet in september zal verdwijnen. De bewoners van het polderdistrict reageren verbolgen op het district en ook JONGCD&V is hier niet over te spreken.

Voorzitter Nick Van Roosbroeck: “Wij zijn geen tweederangsburgers. Inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo betalen evengoed en evenveel gemeentebelasting als de andere Antwerpenaren, maar we moeten daar blijkbaar niet hetzelfde voor terug verwachten”.

Wie Facebookgroepen als “Ge zijt van Berendrecht-Zandvliet-Lillo als … ” opent, kan er niet naast zien. Het nieuws dat het containerpark van Zandvliet in september zal verdwijnen sloeg in het polderdistrict in als een bom. Volgens de stad Antwerpen moet het containerpark wijken door de lage bezoekerscijfers. Volgens CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo is dit geen correcte conclusie. Het is immers niet zo onlogisch dat het district met het kleinste aantal inwoners, ook een kleiner aantal bezoekers kent in de verschillende diensten die door de gemeente verleend worden. “Als de stad alles in ons district begint af te bouwen waar er minder bezoekers zijn als in de andere districten, dan kunnen we ineens alles laten sluiten. Dat is geen correcte vergelijking. Op deze manier verhindert de stad dat wij een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen aanbieden. Ook in ons bestuursakkoord staat opgetekend dat van het verdwijnen van het containerpark geen sprake kan zijn” stelt schepen Sandra Suykerbuyk, die ook bezorgd is over het verdere verloop van het dossier: “Het is totaal niet duidelijk wat er te gebeuren staat met deze locatie. Ik maak me hier zorgen over als ik zie hoe snel het containerpark plots moet verdwijnen, ook voor de aanliggende Zeescouts kan dit een impact hebben.”

Ook de alternatieven die ontslagnemend schepen Fons Duchateau naar voren schoof, worden niet op applaus onthaald in Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De stad stelt voor om gebruik te maken van de overige containerparken van de stad Antwerpen of van pop-up containerparken. Volgens CD&V gemeenteraadslid Sam Voeten is dit geen oplossing. “De pop-up containerparken bestaan al enkele jaren, maar in Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd dit amper voorzien. Het dichtstbijzijnde containerpark in Antwerpen is dat van de Luchtbal op 22 kilometer van Zandvliet. Dit containerpark is nu al enorm druk  en ligt binnenkort tussen verschillende werven van Oosterweel en het Toekomstverbond. Dat de stad net naar deze locatie extra autoverkeer wilt leiden, is zeer bizar.”

Een derde alternatief dat de stad aanreikt is om gebruik maken van het containerpark van Stabroek. De stad sloot reeds een overeenkomt met IGEAN dat bewoners van het polderdistrict aan een lagere prijs gebruik mogen maken van dat containerpark als de inwoners van Stabroek doen. Volgens JONGCD&V faalt de stad hierdoor om de eigen inwoners een basisdienstverlening te leveren. Nick Van Roosbroeck, voorzitter van JONGCD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo: “Eigenlijk zegt de stad hier tegen ons: rij maar 10 km naar een andere gemeente voor iets waar je eigenlijk al belastingen voor betaalt. Dat is schrijnend. Berendrecht-Zandviet-Lillo moest indertijd een onderdeel van Antwerpen worden, dan horen daar voor de inwoners dezelfde rechten en diensten bij als waar mensen uit het centrum van de stad of pakweg Deurne recht op hebben. Wij zijn geen tweederangs Antwerpenaren.