Fusie Borsbeek

Vanavond werd er gestemd over de fusie van Borsbeek met Antwerpen.

Een fusie is een keuze, een moeilijke keuze, die Borsbeek zelf maakte en waar we als buur en grotere broer elkaar de hand reiken. Borsbeek stond voor de enorme uitdaging om de leefbaarheid en toekomst van zijn inwoners te kunnen garanderen. De tanende bestuurskracht en precaire financiële toestand maakten als snel de uitkomst duidelijk: een fusie drong zich op. Want verder kabbelen betekende terugvallen op de louter wettelijke taken, en dan laat je mensen in de steek. Niet voor deze fusie gaan is aangeven dat je bereid bent om mensen te laten vallen. Dat willen we niet…. integendeel. Dus Borsbeek wees welkom als tiende district!

We geven onze zegen aan deze fusie, dit huwelijk, tussen Antwerpen en Borsbeek en wel omwille van 5 redenen:

  1. Omdat deze fusie een gewilde fusie is. Het is geen gedwongen huwelijk. Het is een keuze, weliswaar een moeilijke keuze, die we samen als gemeente Borsbeek en stad Antwerpen maken en waar we als stad ook de hand reiken naar Borsbeek toe. Borsbeek stond voor de enorme uitdaging om de leefbaarheid en toekomst van haar inwoners te kunnen garanderen. De tanende bestuurskracht en precaire financiële toestand maakten al snel de uitkomst duidelijk: een fusie drong zich op. Want verder kabbelen betekende terugvallen op de louter wettelijke taken die je als gemeente hebt, en dan laat je mensen in de steek. Niet kiezen voor deze fusie is aangeven dat je bereid bent om mensen te laten vallen. Dat willen we niet…. Integendeel. We laten niemand achter. 
  2. Bij dit huwelijk hoorde ook een bruidschat. De  fusie betekent voor ons ook meer financiële draagkracht: een schuldovername van 50 mio en een jaarlijkse bonus van 4,5 mio via het Gemeentefonds.
  3. En toch was het een moeilijke keuze, dit huwelijk. Geen liefde op het eerste gezicht. Zowel voor Borbeek als voor ons was het geen evidente beslissing,  want een fusie is altijd geven en nemen. We mogen op deze banken respect tonen voor diegene die deze fusie voor en achter de schermen in de hand namen.
  4. Het is voor Borsbeek en ook voor ons als stad Antwerpen ook vooral een keuze om kansen te scheppen. En die kansen, die mogelijkheden, dat kunnen we als stad aan Borsbeek en haar bewoners echt wel bieden. Een stad kan dingen die een kleine gemeente niet kan, met meer expertise en steun. Borsbeek heeft ook die grootstedelijke problemen waar onze kennis en kunde meer dan welkom zijn. Denk aan de armoede-uitdaging, met name de evolutie van de kinderarmoede. Het is een van de belangrijkste uitdagingen waar Borsbeek voor staat, een problematiek die we ook in Antwerpen kennen en waar we door samen te werken hopelijk het tij kunnen keren.
  5. Deze keuze voor fusie met Borsbeek geeft ook mogelijkheden om te leren van elkaar, zoals koppels dat ook doen. U weet dat wij voorstander  zijn van een nabije dienstverlening. Borsbeek biedt die nabijheid op dit moment aan. Behoud dat in Borsbeek maar herneem dat in al onze districten. Draai die afbouw van openingsuren bij ons terug.  Zorg voor een warm onthaal. Niet enkel digitaal. Ondersteun burgers van geboorte tot overlijden met een warme loketwerking, dichtbij hen. Met naast dienstverlening op afspraak ook een vrije inloop voor inwoners. Maanden wachten op een afspraak voor iets dat op 5min. toegelicht kan zijn, hoeft niet zo complex gemanaged te worden. Dat bewijst ook Borsbeek op dit moment elke dag. Koester dat, behoud dat en herneem dat in al onze districten.

Om te besluiten: we lazen in de transitienota een mooie zinsnede die onze kijk op deze fusie en de districtswerking prachtig highlight. Borsbeek kiest voor een dorp vol leven dankzij een grotere stadDat is een principe dat we als Cd&v erg graag mee uitdragen in al onze districten: op niveau van het district gaan voor een warm en nabij bestuur, tot op niveau van de wijk, gekoppeld aan de vele voordelen die een grote stad biedt op vlak van onder meer cultuur, vrije tijd,…

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.