Pensioenakkoord bereikt, maar we zijn er nog niet!

Er is een pensioenakkoord bereikt. Een stap naar een pensioensysteem waarin mensen die werken worden beloond en de groeiende vergrijzingskosten worden beperkt. Ook een stap om de Europese middelen vrij te maken die broodnodig zijn voor de heropbouw van onze economie. Maar er zullen de komende jaren zeker nog extra stappen gezet moeten worden. Samen met cd&v willen we nog verder gaan.

Het akkoord bevat bemoedigende elementen:

  1. Het zorgt ervoor dat werken loont. Wie langer doorwerkt in plaats van op vervroegd pensioen te gaan, krijgt een bonus. Deze bonus is ruim 22.600 euro voor wie 3 jaar doorwerkt.
  2. Eindelijk is er een hervorming van het ziektepensioen voor ambtenaren. Iets waar ik met de cd&v lang voor heb gepleit en concrete voorstellen voor heb gedaan.
  3. Het akkoord houdt eindelijk rekening met vrouwen die al te vaak minder pensioen krijgen. Zij dragen immers meer zorg voor kinderen of een ziek familielid.

Maar we zijn er dus nog niet. Er blijft toch nog heel wat werk op de plank liggen:

  1. Het verder koppelen van werk en pensioen.
  2. Een harmonisering van de statuten.
  3. Transparantie voor de burger.
  4. Iedereen die werkt, moet toegang krijgen tot een degelijk aanvullend pensioen.
  5. Een volledige afschaffing van het ziektepensioen voor ambtenaren door dit te vervangen door een ziekte-uitkering zoals bij werknemers.

Nog werk aan de winkel dus!

Bekijk mijn tussenkomst in het Parlement.

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.