Geweld op hulpverleners kan nooit getolereerd worden

Mensen die instaan voor onze veiligheid, verdienen ons allergrootste respect. De afgelopen jaren zien we het geweld tegenover de politie en andere hulpverleners echter toenemen. Ook bij ons in Antwerpen op oudejaarsavond. Dit is totaal onaanvaardbaar. Daarom staat de aanpak van agressie en geweld tegen hulpverleners hoog op de politieke agenda.

We gaan met cd&v voor een nultolerantie voor geweld tegen veiligheidsberoepen. Dat wil zeggen dat we moeten inzetten op zowel preventieve als repressieve maatregelen. We doen dit nu al met:

  • brede bewustwordingscampagnes onder meer met de digitale campagne, we stand with the firefighters. Of de campagne niet om te lachen, die zich richt op jongeren. Daarbij pleiten we voor wederzijds respect en benadrukken we dat geweld tegen de politie en brandweerlieden onaanvaardbaar is.
  • In oktober 2023 keurde de Kamer op initiatief van Annelies Verlinden een wet goed die een helder juridisch kader biedt voor het gebruik van bodycams
  • En in het nieuwe Strafwetboek (goedgekeurd in de plenaire van 11 januari 2023) worden zwaardere straffen voorzien voor geweld tegen politie, hulpverleners en andere maatschappelijke functies. 3 tot 5 jaar cel i.p.v. 1 tot 3 jaar.
  • Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden stelt zich ook burgerlijke partij wanneer federale politiemensen het slachtoffer worden van geweld. De burgemeesters zijn uitgenodigd om hetzelfde te doen bij gevallen van geweld tegen lokale politiemensen.
  • De commissie Binnenlandse Zaken behandelt morgen het wetsontwerp voor het gebruik van mobiele camera’s bij de brandweer en de Civiele Bescherming. Beelden en geluiden zullen bij gevallen van agressie als bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt. Er wordt verder onderzocht of ook het gebruik van bodycams kan worden ingevoerd, net zoals dat voor de politie reeds het geval is.

Deze totaalaanpak bracht ons bij het debat van de laatste gemeenteraad. We vroegen dezelfde totaalaanpak aan burgemeester De Wever nu rond oudjaar weer talloze gevallen van geweldpleging tegen hulpverleners werden vastgesteld. 

We vroegen hem:

  1. Zet de burgemeester ook in op preventie? Welke initiatieven worden er genomen in het kader van samenlevingsopbouw in probleemwijken om politie en burgers/jongeren dichter bij elkaar te brengen? Worden hier nog bijkomende initiatieven voorzien?
  2. Hoe evalueert de burgemeester de inzet van de preventieve huisarresten? Wordt er bij de inzet van dit instrument rekening gehouden met antecedenten inzake geweld tegen politie en hulpverleners? Zal u dit instrument naar de toekomst toe op die manier blijven hanteren?
  3. Zal u zich als burgemeester zich burgerlijke partij stellen in dossiers van geweld tegen leden van de lokale politie of de Antwerpse hulpverleningszone?
  4. Begeleiding van slachtoffers van geweld is bijzonder belangrijk. De eerste lijn speelt daarin een cruciale rol. De mogelijkheid om met collega’s in dialoog te gaan over wat men heeft meegemaakt is daarbij zeer waardevol. Hoe gaan de Antwerpse politie en de hulpverleningszone daarmee om? Werden er daarvoor speciale procedures of werkmethoden in het leven geroepen?

De burgemeester deelde de frustratie dat dit soort geweld een triestige traditie in Europa aan het worden is en dat dit soort geweldplegingen onze maatschappij in zijn volle waardigheid aantast.  Hij benadrukte dat deze aanstokers niet te zoeken zijn in ons jeugdwerk. Voor de rest van het debat bleef het helaas een wat welles-nietes spelletje waarbij de burgemeester vooral de oppositie van naïviteit en cynisme betichtte. Gelukkig wil hij wel tot het draadje gaan om alle onruststokers te vervolgen. 

Voor de cd&v-fractie blijft deze vorm van brutaal geweld hoog op de agenda staan. Wordt dus vervolgd.

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.