Antwerps schepencollege negeert al drie jaar goedgekeurd Cd&v-voorstel om BBQ’en in Antwerpse pleinen en parken mogelijke te maken: geen respect voor Antwerpse districtsraden.

Het Antwerps stadsbestuur voerde in 2020 een verbod in op het barbecueën in de Antwerpse straten, pleinen en parken. CD&V Antwerpen ging zo’n drie jaar geleden meteen in verzet, hun voorstel om kleinschalig barbecueën in de publieke ruimte opnieuw mogelijk te maken, desgevallend met niet-publieke (eigen) barbecues kreeg in de Antwerpse districtsraad een ruime meerderheid van Groen, Open VLD, Vooruit, PVDA en DSA achter zich. Enkel N-VA stemde tegen.

Ondanks dat Open VLD en Vooruit deeluitmaken van het stadbestuur wordt na drie jaar nog steeds geen gevolg gegeven aan deze vraag vanuit district Antwerpen.

Voor Orry Van de Wauwer, Antwerps CD&V kopstuk, moet het anders: “Het schepencollege lijkt in het stadscentrum liever de rode loper uit te rollen voor dagjestoeristen, dan een aangename leefomgeving voor de Antwerpenaar te creëren. Bij uitstek in district Antwerpen wonen zeer veel inwoners op een appartement, of zonder goede buitenruimte voor een barbecue. Barbecueën brengt vrienden, buren en straten samen. Daarenboven hebben niet alle Antwerpenaren de luxe om tijdens de zomer andere oorden op te zoeken.“

De oude publieke barbecuetoestellen, voorzien door de stad, werden enkele jaren gelden in alle stilte uit dienst genomen omwille van de hygiënerisico’s. Barbecueën in Antwerpen werd daardoor onmogelijk, want mag volgens de politiecodex enkel plaatsvinden op de toestellen van de stad, dewelke net zijn weggenomen. CD&V stelde voor individuele barbecues toe te laten, waardoor het hygiënerisico zich niet stelt.

Tot slot stelt Orry Van de Wauwer: “Dat het schepencollege een kwasi unaniem advies van de Antwerpse districtsraad al drie jaar naast zicht legt, toont weinig respect voor de Antwerpse districten en hun inwoners. Net zoals bij het sluiten van de stadsloketten in de districten laat het schepencollege de Antwerpenaar, van Hoboken tot in Zandvliet, in de kou staan.”

CD&V zal het stadsbestuur hierover interpelleren tijdens de komende districts- en gemeenteraad.