Carolyn Krekels verdedigt in de districtscommissie een toelage voor de activering van senioren.

De overkoepelende dienstencentra van Hoboken hebben op verzoek van het district een programma opgesteld om senioren te activeren via activiteiten die vallen buiten het reguliere aanbod van het district en de dienstencentra.

De overkoepelende dienstencentra van Hoboken hebben op verzoek van het district een programma opgesteld om senioren te activeren via activiteiten die vallen buiten het reguliere aanbod van het district en de dienstencentra.

Hiervoor werd een bedrag van 4500 € begroot. Volgende projecten werden door een enthousiaste Carolyn toegelicht.

Godver : een discussie rond zingeving met achteraf de mogelijkheid tot debat met jongeren

Laban: een wetenschappelijk onderbouwd interactief bewegingsaanbod dat toelaat lichaam en geest te herontdekken.

Netwerk vlakbij Aanreiken van nieuwe technieken door een fotograaf die toelaten het netwerk van de senior uit te breiden

jandeleenheir

Politiek dicht bij de mensen..