Ook district Hoboken gaat op zoek naar 100 buddy’s voor vzw ArmenTeKort

De vzw ArmenTeKort koppelt vrijwilligers aan stadsgenoten in moeilijkheden. Momenteel zijn ze op zoek naar 100 Hobokenaars die de rol

De vzw ArmenTeKort koppelt vrijwilligers aan stadsgenoten in moeilijkheden. Momenteel zijn ze op zoek naar 100 Hobokenaars die de rol van buddy willen opnemen om zo een inwoner die het moeilijker heeft te begeleiden.

ArmenTeKort koppelt al enkele jaren vrijwilligers aan mensen in armoede.

Ze leiden deze vrijwilligers op en verbinden hen met een kanszoekende stadsgenoot. De vriendschap die zo ontstaat, doorbreekt de negatieve spiraal waarin vele gezinnen in kansarmoede zich bevinden en zo ontstaan nieuwe kansen om te groeien. Deze buddywerking is een wetenschappelijk onderbouwd model dat gebaseerd is op empowerment en het potentieel heeft om kansarmoede duurzaam te overwinnen. Via infosessies krijgen geïnteresseerde Hobokenaars de kans om kennis te maken met de werking en zich op te geven als kandidaat-vrijwilliger. Verder wil ArmenTekort ook in contact komen met andere sociale organisaties om op die manier elkaars werking te ondersteunen.

Het district Hoboken ondersteunt de vzw in deze zoektocht door hem mee onder de aandacht te brengen van geïnteresseerde burgers en organisaties. “Kansarmoede blijft moeilijk om aan te ontsnappen en is voor velen moeilijk te vatten.

Door een een-op-eenrelatie leer je van elkaar en ontstaat er een bijzondere band. Het district hoopt door haar communicatiekanalen aan te bieden dat ArmenTeKort voldoende buddyduo’s vindt die zich verbinden met elkaar om zo het sociale weefsel in ons district te versterken.

Meer infoTine Cluyts, tel. 03 338 30 19, tine.cluyts@antwerpen.be

jandeleenheir

Politiek dicht bij de mensen..