Slim huiswerkklas breidt uit

SLIM huiswerkklas vzw begeleidt al twee jaar kinderen uit de lagere school met hun huiswerk in de Blikfabriek in Hoboken.

SLIM huiswerkklas vzw begeleidt al twee jaar kinderen uit de lagere school met hun huiswerk in de Blikfabriek in Hoboken. Na een positieve evaluatie van het schooljaar 2019-2020 ondersteunt het district dit initiatief volgend jaar verder.

In 2018 startte de huiswerkklas dankzij twee enthousiaste mama’s Hilde en Veerle in de Blikfabriek. In 2019 stapte het district mee in het verhaal en ondersteunde hen via de nieuwe toelage voor socioculturele initiatieven.

De ambitie van het district is om tegen het einde van deze legislatuur 50.000 euro per jaar te voorzien om initiatiefnemers van bijzondere projecten financieel te helpen. De SLIM huiswerkklas is hier alvast een goed voorbeeld van.

In 2019 kregen zestig Hobokense kinderen individuele begeleiding. Bovendien is er een sterke samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding, logopedisten en scholen uitgebouwd. Zelfs tijdens de coronacrisis bleef de huiswerkklas kinderen begeleiden. De Blikfabriek is een ideale omgeving voor dit soort kleine maar belangrijke initiatieven. Het valt ons op dat naast de huiswerkklas ook andere zinvolle activiteiten ontstaan die we aanmoedigen en ondersteunen.

Dat doen we sinds deze legislatuur onder meer via onze projecttoelagen. Iedereen die in Hoboken iets op poten zet, kan via dit nieuwe reglement een vraag om ondersteuning indienen.”

jandeleenheir

Politiek dicht bij de mensen..