Nood aan meer integriteitsonderzoek bij de Antwerpse politie

De georganiseerde drugscriminaliteit krijgt het vanaf nu een stuk moeilijker in onze haven en stad. Dankzij het ontsleutelen van gecodeerde Sky ECC-toestellen is er plots een schat aan informatie beschikbaar waardoor de drugsnetwerken voor een groot stuk blootgelegd worden. Dit dankzij een sterke samenwerking tussen de politie en het parket. De cocaïnehandel heeft duidelijk een slag gekregen, maar is zeker niet verdwenen. Bijkomende inspanningen zijn noodzakelijk om de strijd tegen de cocainehandel verder op te drijven. Ik vroeg burgemeester De Wever naar het verdere verloop van de acties en naar de samenwerking met o.a. het gerecht, lokale politie en parket.

Het ontsleutelen van de Sky ECC-toestellen is een kantelmoment dat ook de volgende jaren zal doorwegen. De ongeziene doorbraak kwam er dankzij het uitmunted werk en de samenwerking van de diensten van het parket en van de politiediensten in binnen- en buitenland. De cocaïnehandel heeft duidelijk een slag gekregen, maar we mogen niet naïef zijn. De drugshandel is niet opeens verdwenen. Cocaïne zal stijgen in prijs en cocaïnecriminaliteit zal toenemen. Daarom is het heel belangrijk dat  we strijd tegen cocaïnehandel verder opdrijven en en samenwerken met alle betrokken partners.  

Uit operatie Sky blijkt dat ook de Antwerpse politie niet buiten schot blijft van de drugsmaffia. Zo werden twee  Antwerpse agenten opgepakt die betrokken zouden zijn bij drugsbendes. Een daarvan is hoofdinspecteur bij het drugsondersteuningsteam (DOT) van de politiezone Antwerpen. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of deze aanklachten kloppen. Maar dat er vertakkingen van de cocaïnehandel tot in onze veiligheidsdiensten zitten is bijzonder ernstig. 

Er moet meer worden ingezet op het voeren van integriteitsonderzoek bij politieagenten. Ze moeten niet enkel gescreend worden bij hun aanwerving maar ook gedurende hun loopbaan. We moeten de agenten weerbaarder maken tegen de lokroep van de criminaliteit.

Ik bevroeg de burgemeester ook naar de samenwerking tussen de operaties “Sky” en “Nachtwacht”, die er gekomen is na de granaatsaanslagen in Deurne en Antwerpen-Noord vorig jaar. Burgemeester De Wever stelde de meest aangestraalde zendmast door Sky-toestellen op de Collegalaan staat en Deurne-Noord en Borgerhout bedient. Dit zijn toevallig dezelfde wijken waar de granaten vorige zomer ontploften. De lokale politie zet haar controles in deze wijken dan ook verder.

Lees er meer over in De Morgen.

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.