Bericht aan de CD&V senioren

Het was wel een harde dobber. We hadden het plan opgevat in november/december terug te starten met activiteiten voor de CD&V-senioren. Het virus heeft er anders over beslist.

Senioren hebben veel geduld, maar dat is niet eindeloos. De wereld draait door, en we zien dat er beslissingen boven onze hoofden genomen worden, beslissingen die ons raken maar we niets over hebben gehoord, die we niet zagen aankomen. 

Daarom zullen we de komende maanden toch van gedachten wisselen, in beperkt comité als het moet, ruimer als het mag. Verschillende feiten vragen onze aandacht. De prijzen in de Antwerpse bibliotheken gaan voor de senioren omhoog (zie nieuwsbrief oktober, Caroline Bastiaens), de coronapas is voor heel wat senioren een probleem, de plannen van het Zorgbedrijf Antwerpen worden niet met de doelgroep – vooral de senioren van Antwerpen – doorgesproken, het openbaar vervoer schiet schromelijk tekort en wie op Linkeroever woont kan maar beter op Linkeroever blijven wegens aanhoudende problemen met liften en roltrappen.

Na het wisselen van gedachten kunnen we onze mening vormen, die we zullen overmaken aan de bevoegde instanties. En natuurlijk maken we plaats voor een hartelijk contact onderling, want eenzaamheid is één van de grootste problemen bij de ouderwordende bevolking. 

Ik zie dat onze mandatarissen al ruime inspanningen doen, onder andere rond verkeersbeleid, overlast in sommige wijken, vervuiling door PFOS … dat steunen we natuurlijk. En we durven hopen dat deze inspanningen doorgezet worden en resultaat opleveren, want wat goed is voor senioren is ook goed voor de hele maatschappij!

Wilfried De Rijck

Voorzitter senioren regio Antwerpen