Cd&v wil dat de openluchtzwembaden in Antwerpen open blijven

Het stadsbestuur van Antwerpen vermindert het aantal openingsdagen voor de zwemvijver in het Deurnese Boekenbergpark en het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever. Cd&v wil dat de openluchtzwembaden in Antwerpen open blijven. Orry Van de Wauwer diende daar in de districtsraad van Antwerpen initiatieven voor in.

Het Antwerpse stadsbestuur vermindert het aantal openingsdagen van de twee openluchtzwemgelegenheden in mei, juni en september. Dan zullen zij enkel nog geopend zijn in het weekend en op feestdagen. Ongeacht het weer. Volgens schepen van Sport Peter Wouters (N-VA) zijn er “niet genoeg redders om alle zwembaden veilig open te houden.”

Niet te weinig redders, wel slechte werkvoorwaarden

In een reactie laat RedFed, de Vlaamse Reddersfederatie, aangesloten bij en gesubsidieerd vanuit Sport Vlaanderen, weten dat er gediplomeerde redders op overschot zijn maar dat het beroep niet aantrekkelijk genoeg is. Zo zouden redders te weinig verdienen, en mankeert het beroep aan respect en waardering.

“Er is al een tekort aan plekken om in openlucht te zwemmen in Antwerpen”, zegt Orry Van de Wauwer (cd&v). “In plaats van de zwembaden te sluiten omdat er op dit moment te weinig redders zijn, moest de stad proactief optreden.” In de tussentijd heeft cd&v er begrip voor dat er even wat moet geschoven worden met de redders die ingezet kunnen worden. “Indien er effectief onvoldoende redders zouden zijn om aan veilige dienstverlening te doen, begrijpen we echter dat er acuut, en tijdelijk, keuzes moeten gemaakt worden. Maar geen sluiting voor zo’n lange periode.”

Ouderen zwemmen net op momenten dat stad zwembad sluit

Indien andere zwembaden kunnen openblijven voor o.a. schoolbezoeken, kan een tijdelijke verschuiving van de inzet van redders een te bewandelen piste zijn. In dat opzicht is het goed dat de openluchtzwemgelegenheden open blijven tijdens de weekends, feestdagen en zomervakantie. Echter, beter dan een probleem op te lossen, is het om dit te voorkomen. “Ook ouderen maken bijvoorbeeld graag gebruik van het openluchtzwemaanbod, en dat net op momenten waarop de openluchtzwemgelegenheden nu gesloten worden” besluit Van de Wauwer.

Advies aan het stadsbestuur

Daarom dienden Orry Van de Wauwer en Annelies Thoelen (cd&v) volgend advies aan het stadsbestuur in, dat werd goedgekeurd door de districtsraad (oppositie + Groen, tegen N-VA en Open VLD):

  • Evalueer de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden voor redders bij de stedelijke zwembaden
  • Sensibiliseer gericht om jongeren en studenten aan te sporen de opleiding Hoger Redder te volgen om als jobstudent redder te worden
  • Open de openluchtzwemgelegenheden maximaal, ook buiten de weekends, feestdagen en zomervakantie, om zo een goede dienstverlening te voorzien aan alle Antwerpenaren, ook bijvoorbeeld ouderen.

Vlaams Parlement

Ook in het Vlaams Parlement diende Orry Van de Wauwer al een schriftelijke vraag in aan minister van Sport Ben Weyts om een beter zicht te krijgen op de problematiek van het (mogelijke?) tekort aan redders om hier ook oplossingen rond uit te werken.