Actie loketwerking Hoboken

Op de jaarmarkt van Hoboken voerden we opnieuw actie tegen de halvering van de loketwerking.

De stad gooit haar dienstverlening grondig om. Van een loket in ieder district, wil de stad naar 4 regio-loketten in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk. Hoboken, Berchem, Berendrecht-Zandvliet- Lillo, Borgerhout, Ekeren en Linkeroever krijgen enkel nog een loket met heel beperkte openingsuren. Daarnaast komen er een aantal onbemande contactpunten. Voor de stadsloketten in de districten betekent dit een halvering van de openingstijden. Dat terwijl de wachttijden op heel wat plekken nu al ontzettend oplopen.


We zijn koele minnaars van een te ver doorgedreven digitalisering van onze dienstverlening. Digitalisering is goed. Wie mee kan digitaal, zal in de toekomst zeer efficiënt geholpen worden. Maar we weten ook dat heel veel van de inwoners van de stad en de districten helaas niet altijd meekunnen. We dreigen nog meer Antwerpenaars los te laten door verregaand digitaal te gaan. De drempel wordt elke keer weer wat hoger gelegd. Sommige mensen kunnen daar al even niet meer over en anderen willen niet. Dat is ook hun recht.


Mensen hebben ook vaak uiteenlopende vragen over de dienstverlening van de stad. Vragen waarop ze online geen antwoord vinden, maar waarvoor een babbel aan het loket zoveel verschil kan maken. Hen moeten we nabijheid bieden. Met een vrije inloop voor inwoners met (acute) vragen.

Kortom: het nieuwe plan is voor ons een kille keuze voor een loketwerking op afstand. Wij willen een warme loketwerking, dichtbij de mensen.

Teken hier de petitie