RUP Pelikaanstraat

Het RUP Pelikaanstraat werd goedgekeurd op de laatste gemeenteraad. We vinkten onze bedenkingen nog eens af.

Toen we dit punt vorig jaar in juni bespraken, hadden we drie grote bezorgdheden:

  • Een negatieve impact op de buurt;
  • Veel extra verzadiging in het verkeer;
  • Een slechte impact op de luchtkwaliteit.

Het was dan ook symbolisch dat het de eerste keer ooit was dat de termijn voor een advies diende verlengd te worden. Zoveel opmerkingen, bezorgdheden en klachten kwamen er binnen. En niet onterecht.

Voor ons blijft dit RUP de foute keuzes maken. Op vlak van wonen wordt er niets bijgestuurd. Ook al heeft de stad nood aan extra gezinswoningen, we vinden er simpelweg niets over terug.

  • Ten eerste is de oppervlakte voor kantoren 4 (!) maal zo groot als voor de woonfunctie.
  • Ten tweede lezen we geen garanties over gezinswoningen? Het moeten en zullen appartementen worden en dat is alweer een gemiste kans.
  • Tenslotte wordt ook de bouwhoogte niet aangepast. Dat zal onvermijdelijk een effect hebben op de luchtkwaliteit door het creëren of versterken van street canyons. Het is vrij absurd. We weten dat de huidige luchtkwaliteit al slecht is. En we kiezen ervoor om die nog te verslechteren.

Tel daarbij nog het potentieel van 1.600 parkeerplaatsen, een verhoging van ongeveer 500 parkeerplaatsen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dat valt eigenlijk nog moeilijker uit te leggen. Het gaat voor ons om het signaal dat je geeft. Je zegt dat er kantoren moeten komen. En dat dus ook de capaciteit aan parkeerplaatsen stijgt. Er komen dus meer bewegingen met gemotoriseerd verkeer. Dat zal de verzadiging alleen maar doen toenemen. Het MER geeft duidelijk aan dat met de huidige modal split de draagkracht van die buurt wordt overschreden. Het autogebruik zou eigenlijk meer dan moeten halveren.Niet voor niets worden er in het MER-rapport maar liefst 32 milderende maatregelen voorgesteld. Zijn die verworven? In de synthesenota van het MER zien we de opsomming van alle milieu-effecten nog eens. Plusjes voor positieve impact, op vlak van geluid, luchtkwaliteit, verkeer. Het aantal minnetjes ligt een pak hoger dan het aantal plusjes.

We mogen van mening verschillen over thema’s, dat is democratie. Maar wij denken, en dat is voor ons wel fundamenteel, dat als we in 2022 iets ondernemen in onze stad, op vlak van stadsontwikkeling, op vlak van mobiliteit, dan moet de leefbaarheid van de stad, de verkeersveiligheid in onze straten, er altijd op vooruit gaan. Altijd.


Sam Voeten

Trotse tweelingpapa. Geboren in ‘t district van tram 3. Al 30 jaar Antwerpenaar.