Actuadebat drugsgeweld

Bomaanslag hier, granaat ginder, schietpartij daar. In de zomermaanden werd Antwerpen weer slachtoffer van tientallen echt zware incidenten. Dat brengt de totaalscore voor onze stad op een 60-tal totnogtoe. Zestig!

Bomaanslag hier, granaat ginder, schietpartij daar. In de zomermaanden werd Antwerpen weer slachtoffer van tientallen echt zware incidenten. Dat brengt het totaal voor onze stad op een 60-tal totnogtoe. Zestig!

Beschietingen en ontploffingen, het leek dagelijkse kost. En het zorgde er alleszins voor dat heel wat Antwerpenaren ongerust waren of met een bang hart de straat op gingen.

Heel onze stad werd hier slachtoffer. Sommigen zagen de aanslagen voor hun deur gebeuren, terwijl anderen lang niet zeker waren en zijn dat het nooit bij hen in hun straat zal gebeuren.

Echt, echt onrustwekkend.

DE (LEKKENDE) PARAPLU VAN ANTWERPEN

Alsof de aanslagen nog niet erg genoeg zijn, werden we keer na keer deze zomer geconfronteerd met een burgemeester die de paraplu opentrekt en de federale overheid verwijt dat ze niet of onvoldoende ingrijpt.

Schepen Tom Meeuws zei daarover in een interview in De Standaard. Ik citeer even : ‘’Het is lutheriaans om bij tegenslag de fout bij de ander te leggen, en de paraplu open te trekken. Zo raak je niet vooruit. Het probleem is dat mijn burgemeester verschillende rollen te spelen heeft: hij is ook N-VA-voorzitter die oppositie moet voeren. We hebben hem op dat risico gewezen bij de start van de coalitie en dat ging lang goed. Maar nu botsen we weer op de limieten. Ik zie dat hij daar zelf mee worstelt. Maar allerlei zaken, misschien ook zijn karakter, staan hem niet toe om echte samenwerking te organiseren.’’ Einde citaat. Van een schepen uit uw college.

Burgemeester. Deze regering doet – volgens u – te weinig en maakt geen prioriteit van drugscriminaliteit. Ik moet u hier echt wel tegenspreken.

 • Duizend agenten extra, federale politie nog nooit zo sterk bezet

Deze regering investeert deze legislatuur maar liefst 310 miljoen euro in de geïntegreerde politie. Ze werft 1.000 extra politiemensen aan. Het aantal personeelsleden bij de federale politie was nooit zo hoog als vandaag. Ja, er is nog een tekort. Maar deze regering heeft het personeelsdeficit dat onder voormalig minister Jambon 24% bedroeg, intussen wel gehalveerd. Ook de scheepsvaartpolitie en de douane werden versterkt en voor de operatie SKY-ECC en de parketten komt er ook extra mankracht. Zijn we er? Neen, maar we zijn volop op weg om de gaten te dichten.

 • Bestuurlijke handhaving

In het regeerakkoord werd duidelijk afgesproken dat de lokale besturen – de burgemeesters dus – structureel meer mogelijkheden moeten krijgen voor bestuurlijke handhaving. Ook hierover beweerde u dat het om een loze belofte ging en dat die wet bestuurlijke handhaving er onder deze regering nooit zou komen. De ontwerpwet is intussen goedgekeurd door de regering en gaat nadien naar het parlement.

 • Stroomplan XXL – Havenprocureur

De regie van alle drugscriminaliteit in de haven komt in handen van 1 havenprocureur, het Antwerpse parket. Zelfs als de drugsincidenten in de Waaslandhaven, en dus op Oost-Vlaams grondgebied, plaatsvinden. Deze beslissing komt voort uit het Stroomplan XXL, de opvolger van het Stroomplan uit 2017.

 • Internationale samenwerking

Overal in Europa zien we de drugscriminaliteit toenemen. Dus is het ook evident dat de internationale samenwerking versterkt wordt. Dit gebeurt onder meer door samenwerkingsakkoorden met andere landen. Ook het befaamde en succesvolle dossier Sky ECC heeft aangetoond dat die internationale samenwerking cruciaal is. En het gebeurt ook.

Dat is dus toch een ander verhaal dan zeggen dat de federale overheid Antwerpen in de steek laat. Burgemeester, ook Brussel kent onze stad. Terecht. Samenwerken burgemeester, dat is inderdaad de kern van de zaak in de strijd tegen de drugsmaffia.

Dat brengt me bij deel 2 van mijn tussenkomst.

WAT WE ZELF DOEN, DOEN WE BETER?

Wat heeft u als burgemeester goed gedaan?

 • U was pleitbezorger van het 1e ‘Stroomplan’, waarbij alle partners, zowel publiek als privé, betrokken werden en op hun verantwoordelijkheid werd gewezen.
 • U startte de ‘Operatie nachtwacht’ begin september 2020. Na 1 jaar werden toen ongeveer 18.000 personen en hun voertuigen gecontroleerd en volgden tientallen arrestaties en inbeslagnames. Deze operatie werd tot het einde van vorig jaar in min of meerdere mate volgehouden,… maar nadien en zeker  in de zomer hebben we ze niet meer gezien.
 • U sloot af en toe allerlei (horeca)zaken gelinkt aan druggebruik of –handel.
 • U bezocht Zuid-Amerika. Dat is goed, want u ging er samen met Rotterdam wijzen op het nefaste van de drugstrafieken.

Wat heeft u volgens ons minder goed of te weinig gedaan?

 • U heeft steeds de indruk gewekt dat je met een ‘War on drugs’ de drugsproblematiek onder controle kan krijgen.  Zelfs met het grootste politiekorps van het land – ja we hebben in Antwerpen meer dan 3.000 mensen bij de politie – lukt het niet om de drugscriminaliteit helemaal uitroeien. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat we die strijd niet moeten blijven voeren.
 • U zet in op een gespierde ordehandhaving. U investeerde fors in BearCats, met automatische geweren uitgeruste motards in interventiekledij, enz. Maar u schrapte de nabijheidspolitie. In de aanpak van drugs moet je altijd verschillende stappen zetten. Vergelijk het met een ladder, elke trede daarin is van belang, en de onderste treden van een ladder zijn ook de breedste, die zijn essentieel. In uw aanpak, en dat zeggen we als cd&v in deze stad al heel lang, missen we die brede maar cruciale treden, de treden van een nabije politie. U hebt die onderste treden van politiewerking weggehaald, de ladder is niet meer stabiel. U kiest bijvoorbeeld voor beperkte contacturen in de wijkkantoren en werkt in de meeste districten enkel nog op afspraak. Overigens niet alleen de lokale wijkwerking is weg, ook de nochtans door u geïntroduceerde stadsmariniers lijken weggeblazen in deze strijd. Terwijl ze juist cruciaal zijn in het weefsel van onze wijken, buurten en straten.

Tot slot nog een niet-onbelangrijke bedenking

 • Burgemeester, het baart ons ook grote zorgen dat drugs genormaliseerd worden. Die trend moet omgekeerd worden. We zijn dus net zoals u absoluut niet voor de legalisering van drugs. De aanpak van drugs heeft zeker ook een preventief luik. Met een rol voor welzijnsorganisaties en onderwijs. Zij moeten mee de evidentie van het gebruik van drugs onderuit  halen.
 • In Antwerpen hebben we ook een adviespunt verslaving voor wie gebruikt op openbaar domein. Blijkbaar wordt 1/3de van beboete personen doorverwezen naar hulpverlening, dat is niet slecht. Zet daar verder volop op in.

Burgemeester, ik rond af.

Ik ben het helemaal niet eens met uw opinie dat Brussel Antwerpen in de steek laat.  U beloofde in een gesprek met minister Annelies Verlinden, zelfs een standbeeld voor wie de wet bestuurlijke handhaving zou verwezenlijken.  Wel, het lijkt ons tijd dat u alvast op zoek gaat naar een beeldhouwer om dat standbeeld van Verlinden te maken, want ze heeft het dus wel klaargespeeld. Ik wil hiermee alleen onderlijnen : samenwerken, samenwerken, samenwerken en openstaan voor samenwerking, zo boek je winst tegen die supergeorganiseerde internationale drugsmaffia.

En als burgemeester, en hoofd van het Antwerpse korps, bent u zelf ook verantwoordelijk voor de organisatie van die 3.000 man. Ik frons mijn wenkbrauwen als ik verneem dat Antwerpen wel ruimte heeft om in de zomer 1.000 politieagenten naar het festival Tomorrowland te sturen …terwijl u die agenten een aantal weken later, toen het aanslagen regende,  blijkbaar niet kon inzetten.  Het gaat hier echt wel om het stellen van de juiste prioriteiten. U had deze zomer opnieuw ‘het terrein moeten bezetten’ in onze stad zoals met de ‘Operatie nachtwacht’ tijdens de vorige reeks aanslagen in de stad.

Burgemeester, de burger heeft in deze stad helemaal geen gevoel van veiligheid meer. Het is uw taak – als hoofd van deze stad – om dat terug te brengen. Onze vraag is dus eenvoudig: wat mag de Antwerpenaar nu van u verwachten?

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.