Cd&v voert opnieuw actie tegen de halvering van de openingsuren van de districtsloketten

Bijna dag op de dag een jaar geleden protesteerde Cd&v, met een actie op de markten van Ekeren en Hoboken,

Bijna dag op de dag een jaar geleden protesteerde Cd&v, met een actie op de markten van Ekeren en Hoboken, tegen de beslissing van het stadsbestuur om haar dienstverlening grondig om te gooien. Van een loket in ieder district,  ging de stad naar 4 regio-loketten in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk.  Hoboken, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Linkeroever kregen enkel nog een loket met heel beperkte openingsuren. Daarnaast kwamen er een aantal onbemande contactpunten. Voor de stadsloketten in de districten betekende dit een halvering van de openingstijden. Dat terwijl de wachttijden toen op heel wat plekken al ontzettend opliepen.

“De dienstverlening wordt doorgeschoven.”

“Cd&v waarschuwde toen al dat deze afbouw van basisdienstverlening het probleem alleen maar groter zou maken. Iets wat we al een jaar lang bevestigd horen van de Antwerpenaars. Een pas afhalen lukt niet meer bij de deur, reisformaliteiten voor de zomervakantie moet je al in april georganiseerd krijgen,… . In elk district horen we dezelfde signalen” aldus Antwerps districtsraadslid en lijstrekker voor 2024 Orry Van de Wauwer.

Met een herhaalactie vrijdag op de markt in Borgerhout willen we deze afbouw van een nabije stad nog eens onder de aandacht trekken. We kiezen met een reden voor de markt in Borgerhout. “We merken dat bewoners nu beroep moeten doen op iemand uit hun omgeving om een afspraak vast te leggen of naar andere lokale organisaties stappen om hun vragen voor te leggen. Ook SAAMO trok hierover aan de alarmbel bij mij. Dat wijst erop dat de keuzes van het stadsbestuur niet de juiste zijn” vult stedelijk fractieleider Nahima Lanjri aan.

“Mensen praten liever tegen een vriendelijk gezicht dan tegen een robot in een zuil.”

Iedereen digitaal hoor je bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud dan vaak proclameren. Maar we blijven koele minnaars van een te ver doorgedreven digitalisering van onze dienstverlening. Digitalisering is goed. Wie mee kan digitaal, zal in de toekomst zeer efficiënt geholpen worden. Dat is winst voor stad en bewoner. “Maar we weten ook dat heel veel van de inwoners van de stad en de districten helaas niet altijd mee kunnen. De keuze voor te ver digitaal is sociaal niet de juiste keuze” stelt Borgerhouts districtsraadslid Linda Madou. Ze zal daarover dan ook de districtsraad vragen actie te ondernemen richting de stedelijke collega’s.

We dreigen nog meer Antwerpenaars los te laten door verregaand digitaal te gaan. De drempel wordt elke keer weer wat hoger gelegd. Sommige mensen kunnen daar al even niet meer over en anderen willen niet. Dat is ook hun recht. Mensen hebben ook vaak uiteenlopende vragen over de dienstverlening van de stad. Vragen waarop ze online geen antwoord vinden, maar waarvoor een babbel aan het loket zoveel verschil kan maken. Hen moeten we nabijheid bieden. Met een vrije inloop voor inwoners met (acute) vragen.

Kortom: het nieuwe plan is voor ons een kille keuze voor een loketwerking op afstand. Wij willen een warme loketwerking, dichtbij de mensen.

Daarom voerde Cd&v opnieuw actie op vrijdag 23/6 op de ochtendmarkt van Borgerhout.

Lees in Het Nieuwsblad.

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.