Tien nieuwe geprofessionaliseerde jeugdhuizen

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle investeert de komende vier jaar meer dan 22 miljoen euro in de geprofessionaliseerde bovenlokale jeugdhuizen. Hier wordt jaarlijks 1,24 miljoen euro extra voor vrijgemaakt, een stijging van bijna 30 procent. “Ook de City Pirates en KAVKA in Antwerpen worden nu geprofessionaliseerde jeugdhuizen” voegt Orry Van de Wauwer (cd&v) toe.

Die extra middelen zorgen voor een hogere ondersteuning voor individuele werkingen en maken bovendien de subsidiëring van tien nieuwe geprofessionaliseerde jeugdhuizen mogelijk.

In 2019 besliste minister van Jeugd Benjamin Dalle om 49 geprofessionaliseerde jeugdhuizen voor het eerst te ondersteunen voor een periode van vier jaar. Daarmee kregen de jeugdhuizen financiële zekerheid en moesten ze niet langer jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen. Vier jaar later zet minister Dalle die lijn verder. De Vlaamse Regering maakt opnieuw extra geld vrij voor de jeugdhuizen. In totaal gaat er de komende vier jaar meer dan 22 miljoen euro naar 57 jeugdhuizen. Jaarlijks maakt de Vlaamse regering 5.578.349 euro vrij, een stijging met 1.247.339 euro ten opzichte van de vorige periode. Een broodnodige impuls die het mogelijk maakt om het subsidiebedrag op te trekken én nieuwe werkingen te ondersteunen.

Drie prioriteiten

De ondersteuning gaat naar bovenlokale werkingen, wat inhoudt dat de deelnemers die de werking bereikt afkomstig zijn uit meerdere gemeenten. De jeugdhuizen konden bij hun aanvraag de klemtoon leggen op een of meerdere van drie prioriteiten: artistieke expressie, sociale cohesie en ondernemerschap.

63 jeugdhuizen dienden een aanvraag in, voor een maximumbedrag van 115.000 euro per werking. 57 organisaties kregen een subsidie toegekend. In heel Vlaanderen komen er tien nieuwe geprofessionaliseerde jeugdhuizen bij. “In Antwerpen gaat het om Kavka en Koninklijke Sporting Club City Pirates” licht Vlaams Parlementslid in de commissie Jeugd en Antwerps cd&v-lijsttrekker Orry Van de Wauwer toe. “Dit is een mooie erkenning van het sterke werk van beide organisaties” aldus Van de Wauwer.

  • 1001 Schakels (Vilvoorde)
  • Averroes (jeugdhuis Bijenkorf) (Gent)
  • De Gemeenschap (Sint-Niklaas)
  • Fleks (Antwerpen)
  • Jeugdhuis Thope (Brugge)
  • Kapow (Gent)
  • Kavka (Antwerpen)
  • Koninklijke Sporting Club City Pirates (Antwerpen)
  • Openbaar Entrepot Voor De Kunsten (Leuven)
  • Rock-en Metal Jeugdhuis Asgaard (Gent)

Professionalisering

Uit de aanvragen is gebleken dat de kwaliteit van de ingediende dossiers hoger ligt. Dit wijst duidelijk op een sterke professionalisering van onze jeugdhuizen. En de tien nieuwe erkenningen zorgen dan weer voor bijkomende plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en samen projecten kunnen opzetten. Ik ben blij dat we al deze projecten de nodige ondersteuning kunnen bieden”, zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle.

Een opvallende vaststelling: heel wat organisaties haalden zelf mentaal welzijn van jongeren aan als cruciaal element van hun dossier. Het toont aan dat mentaal welzijn en het bieden van een veilige plek voor jongeren niet meer weg te denken is uit de dagelijkse werking van de jeugdhuizen”, aldus minister Dalle.

Jeugdwerking met kinderen en jongeren met een handicap

Ook voor het bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap maakt minister Dalle middelen vrij. 14 organisaties krijgen een werkingssubsidie voor de periode 2024-27, goed voor een totaal van 1.817.000 euro. Dat is een stijging van 402.375 euro.

Iets wat stedelijk fractieleider Nahima Lanjri erg toejuicht: “want bij veel bezoeken in het jeugdwerk voelen we dat werken aan een inclusieve jeugdbewegingen erg lonend is, maar soms ontbreekt het hen aan (bovenlokaal) kader en gerichte zorg. Dat daar nu extra middelen naar toegaan is ontzettend waardevol.

Deze investeringen zijn nog maar een beginpunt, zegt minister Dalle: “Tijdens de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse Regering in september is er beslist om jaarlijks 6 miljoen extra te investeren in het jeugdbeleid en onze jeugdorganisaties. Deze forse investering in de jeugdsector is daar een eerste belangrijk gevolg van. We zijn nog volop in overleg met de jeugdsector over bijkomende investeringen.

Een overzicht van alle erkenningen en de subsidiebedragen, vind je op de website van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle.

Lees hier meer over initiatieven van Orry op het vlak van jeugdbeleid.