Waarom leggen we de lat voor deelfietsen hoger voor mensen met een handicap?

Cd&v fractieleider Nahima Lanjri vroeg in 2020 aan schepen Karim Bachar om als stad mee deel te nemen aan het proefproject ‘deelrolstoelfietsen’ van G-sport Vlaanderen. Ze herhaalde deze oproep op de commissie van oktober.

Nahima Lanjri bevroeg de schepen in september 2020 over het systeem van rolstoeldeelfietsen. Een vraag die we dus graag nog eens herhalen. Want de schepen bevestigde toen dat hij het concept van een deelsysteem van rolstoelfietsen een zeer waardevol initiatief vond en dat het project in lijn lag met de doelstelling van de stad om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verbeteren. Het expertisecentrum Inter wist de stad alvast te vertellen dat er inderdaad veel vraag is naar deze deelfietsen. Kortom hij ging het verder onderzoeken en ook als onderdeel opnemen in de bevraging rond toegankelijkheid die toen opstartte.

We vroegen ons dus af of er hier na 3 jaar evolutie in zit. Want heel wat voorzieningen of individuen met een beperking blijven ondertussen op zoek naar aangepaste fietsen. Het aanbod is nog steeds zeer beperkt. Dat zorgt natuurlijk voor een hoge drempel om samen met vrienden of familie boodschappen te doen of een recreatieve fietstocht te organiseren. Om die drempel weg te werken, werd door G-sport Vlaanderen het pilootproject ‘deelfietsen’ opgestart. Ze willen zo nagaan wat allemaal nodig is om dit soort deelmobiliteit in steden en gemeenten succesvol tot stand te brengen en zo rolstoelgebruikers de mogelijkheid te geven om samen met familie en vrienden op ontdekking te gaan. Essen stapte daar als gemeente succesvol in. We vroegen in 2020 hetzelfde te overwegen.

Fractieleider Nahima Lanjri: “we denken dan ook dat deze vorm van deelmobiliteit ook in onze stad een succes kan zijn. Denk maar aan de mogelijkheden om vlot te shoppen in de stad of een culturele rondrit te doen langs onze talrijke monumenten en bezienswaardigheden.” Er zijn in Antwerpen ook al verschillende aanbieders van huurfietsen in de stad, een samenwerking met hen en de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk kan in onze ogen leiden tot een nieuwe boeiende en warme vorm van deelgebruik.

Wat blijkt uit het antwoord van de schepen? “Uit bevraging bleek inderdaad de interesse van de rolstoeldeelfietsen, zeker ook bij professionele doelgroepenorganisaties. Maar er kwamen wel wat eisen rond bereikbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Hiermee zijn we als stad met G-sport Vlaanderen aan de slag gegaan. Daaruit kwamen Riksja-fietsen die ACTIE vzw ter beschikking stelt in een pilootproject. Het aanbod blijft inderdaad erg beperkt en projectmatig. We zoeken daar extra middelen voor. We leggen een mogelijke opschaling voor aan onze expertengroep toegankelijkheid. Ik had gehoopt hier al verder in te staan”

Gemeenteraadslid Nahima Lanjri was dan ook teleurgesteld: “Waarom leggen we de lat voor mensen met een handicap nog hoger. Wij mensen zonder handicap kunnen overal in de stad een deelfiets gebruiken. Zonder dat wij daar eerst moeten gaan opzoeken welke organisaties bieden dit aan, welk zijn experimentele projecten. Voor hen liggen de lat blijkbaar toch hoger. Zij moeten alles zelf uitzoeken. “

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.