Noodopvang scholen loopt in het honderd

Helaas staan veel ouders weer voor een lastige week, want volgende week gaan de scholen dicht om de verspreiding van Covid opnieuw een halt toe te roepen. Een heel herkenbaar scenario van begin deze crisis in 2020, waar ook in zeven haasten noodopvang moest voorzien worden. Wat de stad in die eerste golf vlot lukte, draait nu uit op chaos.

De stad voorzag in de eerste coronagolf van 2020 in 11 noodopvanglocaties voor scholen die er zelf niet toe kwamen. Ouders vonden daar toen relatief eenvoudig de weg naartoe als ze zelf geen opvangmogelijkheden hadden. We hadden dan ook gehoopt dat de coördinatie voor deze nieuwe noodopvang even vlot zou lopen als in 2020. Met de ervaring die we nu hebben en de ondersteuning die via Vlaanderen wordt toegezegd. Die ook niet min is: 30 euro per dag per extra plaats.

Toch blijkt ditmaal de machine te stokken. Hoewel de stad deze budgetten toegezegd kreeg, blijkt de communicatie en administratie nu toch vooral bij de scholen zelf te liggen. Zo kregen de ouders via hun eigen school een brief. De scholen moeten de info van de ouders dan op hun beurt weer doorspelen naar Onderwijs Antwerpen. Een stap die overgeslagen had kunnen worden en waar de stad zelf de regie had kunnen voeren, vinden wij. Als regisseur had de stad daar de scholen veel meer kunnen ondersteunen en ontzorgen.

Dinsdag volgde dan het aanbod per mail aan de schooldirecties via de dienst Flankerend Onderwijsbeleid van de stad. Daaruit bleek dat de noodopvang in de module van het vakantieaanbod werd opgenomen. Waar het betalende aanbod interfereert met de noodopvang. Dat maakt het allemaal erg onduidelijk. Want bijvoorbeeld zoeken op weekaanbod 20/12 voor een kind van 7 jaar met kansentarief in Borgerhout leverde ons 9 mogelijkheden op, waarvan de eerste drie:

  • Basketkampen betalend 80€ in de Krokus
  • Balsporten betalend 95€ eveneens Krokus
  • En als laatste IBO Borneo, zonder prijs, zonder referentie. Waarvan wij dan denken dat dit de noodopvang is? Maar meer info brengt ons daar op de website van Koraal vzw. We kunnen ook nergens boeken of zo.

In Hoboken, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo vonden we bijvoorbeeld geen aanbod. Met het oog op de urgentie van 20/12 vroegen we vroegen dan ook aan bevoegd schepen Beels hoe het komt dat de stad vorige keer deze opvangsvragen wel centraal coördineerde en daar veel proactiever in leek? Waarom de communicatie nu zo mank loopt en over hoeveel opvangcapaciteit we nu eigenlijk spreken?

Schepen Beels wist ons andermaal niet te overtuigen. Ze wees naar Vlaanderen en de veranderende context van de coronapandemie, waarbij veel minder stedelijke werknemers en vrijwilligers ter beschikking staan. Ze onderlijnde evenwel dat er altijd meer aanbod zal zijn dan vraag. Wat uiteraard ook kan liggen aan het feit dat mensen het aanbod natuurlijk niet terug vinden… daar ging de schepen dan wel naar de website laten kijken. Kortom een slecht verhaal voor al die ouders die al ver op hun tandvlees zitten in deze zware gezondheidscrisis.

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.