Graag een verkeersveilige schoolomgeving aan de Leugenberg

De Leugenberg in Ekeren, een gewestweg die een schoolomgeving doorkruist. Maar helaas ook het decor van verschillende ongevallen. De onveilige situatie wordt grotendeels veroorzaakt door het fietspad, een tweerichtingspad. Veelvuldig rijden de fietsers en brommers door het rode licht waardoor het oversteken op het zebrapad onveilig is. Daarom bracht gemeenteraadslid Sam Voeten deze plek extra onder de aandacht bij bevoegd schepen Kennis.

Aan een zijstraat van de gewestweg Leugenberg is de school Sint-Vincent gelegen. Een relatief kleine school (209 lln) waar de meeste kinderen te voet of met de fiets komen. Helaas is de Leugenberg niet aangepast aan deze schoolomgeving. De onveilige situatie wordt grotendeels veroorzaakt door het fietspad, een tweerichtingspad. Veelvuldig rijden de fietsers en brommers door het rode licht waardoor het oversteken op het zebrapad onveilig is.

De fietsbarometer van de provincie Antwerpen bevestigt deze situatie. Het wegdek is in goede staat, maar in de directe omgeving op de Leugenberg waren er in 2021 4 fietsongevallen. In de tweede week van februari werd opnieuw een kindje van de school aangereden, en deze keer met meer lichamelijke schade dan de eerdere slachtoffers.

Deze onveilige situatie is reeds meerdere malen aangekaart door het schoolbestuur, de ouderraad en individuele ouders aan het district van Ekeren. Standaardantwoord dat gegeven wordt, en we niet bij bevoegd schepen Kennis hoopten te krijgen: de Leugenberg is een gewestweg is en dat het stadsbestuur daarom geen acties kan doen om een veiligere situatie te creëren.

Een paar maanden geleden zijn de verkeerslichten vernieuwd wat op zich een ideaal moment was om bijvoorbeeld ook lichten te voorzien specifiek voor de fietsers.

We vroegen de schepen dan ook of hij de situatie kent? Of er inderdaad contact met het district en de Vlaamse overheid is om dit aan te pakken? Wat er in het verleden reeds voor gedaan werd en welke pistes er nog op tafel liggen? En of er toch kleine ingrepen mogelijk waarin de stad een rol kan spelen?

De schepen nam zich alvast voor dit nogmaals bij de Vlaamse wegbeheerder te agenderen en zelf ook tijdelijke ingrepen te suggereren in afwachting van de beloofde heraanleg.

Sam Voeten

Trotse tweelingpapa. Geboren in ‘t district van tram 3. Al 30 jaar Antwerpenaar.