Er is nieuwe hoop voor de kinderboerderij in Wilrijk!

30 april is er opnieuw een uitspraak gevallen over de zaak rond de kinderboerderij in Wilrijk. Nadat de rechtbank in 2019 al oordeelde dat de voormalige uitbater Greenmarx zich niet hield aan de opgelegde afspraken en de site liet verkommeren, werd nu ook in beroep beslist dat stad Antwerpen over de gehele lijn gelijk heeft.

Gezien de – opnieuw – gunstige uitspraak, maakt men nu volop werk van de zoektocht naar een nieuwe uitbater voor de site zodat de kinderboerderij snel weer kan opgestart worden. Om een vlotte doorstart te bewerkstellingen van de nieuwe uitbater, werden hiervoor middelen vrijgemaakt door zowel de stad als Wilrijk. Bedoeling is om nog voor de zomer een oproep te lanceren.

Door de beroepsprocedure ging heel wat kostbare tijd verloren, nu kan het dossier eindelijk weer verder. De stad en Wilrijk gaan binnenkort op zoek naar kandidaten die zowel iets kennen van innovatieve landbouwtechnieken als ervaring hebben met werken met kwetsbare jongeren. Ze roepen dan ook iedereen met een hart voor dieren en jongeren op om zich kandidaat te stellen voor de invulling van dit sociaal en ecologische project. Samen met vele enthousiastelingen willen we er opnieuw een fantastische plek maken.

Vanuit Wilrijk hopen we dat we nu werk kunnen maken van de (her)opstart van een nieuwe, échte Kinderboerderij, zoals die gegrift is in het collectieve geheugen van elke Wilrijkenaar. Een kinderboerderij waar, net zoals vroeger, kinderen die opgroeien in een stedelijke context via de klas of de jeugdbeweging kennis kunnen maken met boerderijdieren en gewoon ook vrijuit in het groen kunnen spelen.