De stad Antwerpen wil dat meer jongeren een diploma behalen.

22 procent van de jongeren in de stad Antwerpen verlieten in het schooljaar 2017-2018 het onderwijs zonder kwalificatie.

Dat cijfer ligt beduidend hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 11,5 procent. Daarom tekende de stad samen met de verschillende onderwijspartners het A’REA UP-plan uit, zodat meer jongeren de schoolbanken verlaten met een kwalificatie voor hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Wat dit plan vernieuwend maakt, is het uitgangspunt: vertrekken vanuit en met de jongeren zelf. Jongeren weten immers het best wat hun schoolloopbaan kraakt of tot een succes maakt, denkt de stad. Een van de nieuwe initiatieven is bijvoorbeeld Jinc, dat via een samenwerking met bedrijven jongeren laat kennismaken met de arbeidsmarkt en sollicitatietrainingen geeft. De lopende projecten en initiatieven worden in dit A’REA UP-plan samen geëvalueerd en indien nodig aangepast.

“Dat er scherper wordt ingezet om deze ongekwalificeerde uitstroom om te keren, kunnen we alleen maar toejuichen. Laat ons hopen dat een frisse blik en een hernieuwde aanpak eindelijk die dramatische cijfers doen dalen. Iets waar ik al heel wat jaren voor ijver” aldus CD&V-fractieleider Nahima Lanjri.

Lees meer:

https://www.nahima.be/nieuws/mijn-ambitie-voor-antwerpen-weten/

https://www.nahima.be/nieuws/jongeren-vinden-vlotter-en-sneller-werk-via-duo-for-a-job/

https://www.nahima.be/nieuws/jongeren-via-instapstages-kansen-geven/

https://www.nahima.be/nieuws/jongeren-blijvend-activeren-naar-werk/

Nahima Lanjri

Fractieleider CD&V Antwerpen en Federaal Kamerlid.