Nieuws

 

Nieuwe website

Sinds 1 januari 2024 heeft cd&v Antwerpen een nieuwe website. Net zoals deze site, hebben ook al onze districtsafdelingen hier hun nieuwe stekje! Deze oude website zal niet meer bijgewerkt worden vanaf februari 2024 en zal op termijn ook offline gehaald worden. Vind al ons nieuws, updates, kandidaten, activiteiten, … vanaf nu op www.cdenvantwerpen.be.

  

Platformverhuur verstoort de woonmarkt

Hoewel platformverhuur, zoals AirBnb, wordt geprezen voor het bieden van gepersonaliseerde reiservaringen, wijzen steeds meer onderzoekers op de negatieve gevolgen, met name op het gebied van gentrificatie en disneyfication.

  

Geweld op hulpverleners kan nooit getolereerd worden

Mensen die instaan voor onze veiligheid, verdienen ons allergrootste respect. De afgelopen jaren zien we het geweld tegenover de politie en andere hulpverleners echter toenemen. Ook bij ons in Antwerpen op oudejaarsavond. Dit is totaal onaanvaardbaar. Daarom staat de aanpak van agressie en geweld tegen hulpverleners hoog op de politieke agenda.

  

Reactie van BCSD-lid Pieter De Cock op de uitspraken van schepen Tom Meeuws

Antwerps schepen Tom Meeuws deed de forse en betreurenswaardige uitspraken dat hij van “verhoren door derderangspolitici” bij het OCMW af wil. We reageren daar dan ook graag met inhoud op.

   

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie 28/1

14.30u – 18.00u Zuiderpershuis Waalsekaai 14  Samen met Federaal lijsttrekker Annelies Verlinden en Antwerps lijsttrekker Orry Van de Wauwer. Kinderen

   

Fusie Borsbeek

Vanavond werd er gestemd over de fusie van Borsbeek met Antwerpen.

  

Kickboksclub ASA Namsaknoi staat op straat

De kickboksclub ASA Namsaknoi zwerft, al sinds hun oprichting in augustus 2020, van locatie naar locatie met haar 100 leden en nog een hele hoop op een wachtlijst.

  

AED-toestellen

In Antwerpen staan ongeveer 200 Automatische Externe Defibrillators (AED). Een AED-toestel helpt je bij de reanimatie van personen met een hartstilstand.

  

Tussenkomst begroting 2023

Ook op deze laatste aanpassing van het meerjarenplan, die er voor deze legislatuur nog echt toe doet, mocht onze fractie het begrotingsrondje mee afsluiten.

   

Geen kunst wel misbruik

Op 24 november 2023 voerde Vrouw & Maatschappij actie tegen deepnudes. De actie wilde een bewustmaking creëren over deze nieuwe vorm van online seksueel geweld tegen vrouwen.